Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 28.6.2022

Usnesení ZM č. 1/2022 ze dne 16.2.2022

22.02.22

Souhrn usnesení č. 1/2022 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 16.2.2022

 

1/22

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

2/22

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana paní Mgr. Helenu Mandíkovou a pana Petra Klofandu.

 

3/22

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

  1.  1.           Zahájení
  2.  2.           Ceny města Vysokého Mýta za rok 2021
  3.  3.           Majetkoprávní záležitosti
  4.  4.           Různé
  5.  5.           Diskuze
  6.  6.           Závěr

4/22

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro volbu držitelů Cen města Vysokého Mýta za rok 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty 

Termín: 16. 2. 2022

 

5/22

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro volbu držitelů Cen města Vysokého Mýta za rok 2021 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, JUDr. Libor Poláček, Bc. Petra Klasovitá.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 16. 2. 2022

 

6/22

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej ocelové montované haly rozměr 40 x 10 m stojící na pozemku parc. č. 1922/2 v k.ú. Vysoké Mýto k demontáži společnosti ZERZÁN s.r.o., IČ 26947323, za kupní cenu ve výši 10.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.  

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2022

 

7/22

Zastupitelstvo města volí

členem kontrolního výboru Zastupitelstva města Vysokého Mýta pana Ing. Pavla Kubů.

 

 

8/22

Zastupitelstvo města uděluje

Ceny města Vysokého Mýta za rok 2021 podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební komisi pro udílení Cen města Vysokého Mýta za rok 2021 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: den konání slavnostního večera