Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.9.2021

Stavební činnost města v roce 2020 a plány pro tento rok (aktualizováno)

02.01.21

Ulice Gen. Závady, foto Jaroslav HorákKoronavirová krize v průběhu roku zasáhla do životů lidí, ovlivnila chod státu, krajů i obcí a měst, postihla podnikání i společenský život. Očekávalo se proto, že bude mít vliv i na investiční plány a finanční příjmy města. „Plány jsme nakonec moc měnit nemuseli, protože stavební práce mohly probíhat dál, a to, že se utlumily společenské aktivity, kultura, sport i provoz škol, nakonec umožnilo, že jsme s nimi začali dřív, než jsme původně počítali,“ řekl starosta František Jiraský. Město začalo dříve například s renovací palubovky v městské sportovní hale, úpravami v sále v Šemberově divadle, ale také s opravami ve školních budovách. Reportáž Investiční akce města probíhají podle plánu 

 

Strategická investice do bydlení

„Před pěti lety jsme pořídili nový zdroj pitné vody, což byla strategická investice možná na padesát let dopředu. Investicí tohoto druhu určitě na příští desetiletí byla infrastruktura v lokalitě za pivovarem,“ řekl starosta. Město zde dokončilo zasíťování městských pozemků určených pro individuální bytovou výstavbu. K prodeji nabídlo celkem 32 pozemků pro stavbu samostatných rodinných domů a 8 pro řadové domy. Zájem o stavební pozemky byl větší, než se očekávalo.

Rodinné domy zastaví jen část lokality za pivovarem. „Území umožňuje další rozvoj, je v něm rezervované ještě místo pro bytovou výstavbu. Předpokládáme, že tam mohou vzniknout stovky bytů,“ řekl starosta.

 

Opravené komunikace a chodníky 

 

Opravená ulice V Peklovcích, foto Jindřich Svatoš„Technické služby vložily do oprav komunikací a chodníků a dalších akcí zřejmě nejvyšší částku peněz za poslední roky. Největší akcí byla oprava ulice V Peklovcích po rekonstrukci vodovodu,“ řekl starosta. Další důležitou akcí byla oprava druhého úseku komunikace v ulici Českých bratří. Opravy povrchu komunikací technické služby provedly také v ulici Rokycanova a části ulice Komenského. Opravily se chodníky, nebo jejich části v ulicích Husova, Erbenova, Na Karlově, Českých bratří, Rokycanova a v ulici V Peklovcích v úseku mezi ulicemi Žižkova a Rokycanova. Předlažbou hlavního nástupiště se dokončila oprava nástupišť na autobusovém nádraží.

 

S chodníky a komunikacemi, a hlavně s bezpečností chodců souvisí i veřejné osvětlení. Technické služby ho vloni rozšířily v ulicích Erbenova, Na Karlově a Českých bratří a Javornického a opravily v ulici Milíčova.

 

Plovárna, foto Jaroslav HorákOpravovalo se také na městské plovárně. „Pravý břeh napohled vypadá jako původní, ale tak to není. Je vloni nově vytvarovaný, aby se nečistoty odváděly do kanálku, což usnadňuje čištění plovárny a prodlužuje to dobu, po kterou je plovárna v létě v provozu,“ řekl František Jiraský.

 

Trailové tratě jsou součástí dlouhodobého záměru města vybudovat v oblasti Vinic a rybníku Chobot odpočinkový areál. Stávající tratě doplnily vloni výběhové schody, které slouží běžcům, cyklistům i ostatním sportovcům, kteří si na nich mohou zlepšovat svoji kondici. Vedle schodů přibude nerezová skluzavka.

 

V souvislosti s koronavirovou epidemií zakoupily technické služby mobilní dezinfekční přístroj, který umožňuje dezinfikovat vnitřní prostory za poměrně dobrých podmínek. „Jednak tato dezinfekce není toxická, takže se dají prostory hned používat. Druhá věc je rychlost, protože například kancelář je vydezinfikována za pět minut. Třetí výhodou je, že dezinfekční látka není drahá a vlastní provoz je proto finančně nenáročný,“ řekl starosta. Přístroj se používal pro potřeby města a městských i dalších organizací a institucí, ale je k dispozici i pro ostatní.

 

Obnova památek a kulturních zařízení

„Kulturní zařízení a památky vyžadují každoročně porci peněz, které dáváme do majetku města. Snažíme se je opravovat systematicky, aby nefungovaly s vnitřním dluhem a aby ti, co přijdou po nás, je pak nemuseli sanovat najednou,“ řekl František Jiraský.

 

Divadelní sál Šemberova divadla, foto Tomáš Dittrich Významná stavební akce se odehrála v Šemberově divadle. Při úpravách se v divadelním sále měnila podlahová krytina, sál dostal nové barvy a tapety. Došlo i na technické osvětlení. Příjemným překvapením jsou nová pohodlná sedadla potažená červeným sametem. „Myslím si, že se rekonstrukce sálu velmi povedla. Paní architektka Helena Dařbujánová, kterou jsme k úpravám divadla přizvali, interiér významně architektonicky pozvedla, byť se do žádných konstrukcí v podstatě nezasahovalo. Druhou etapu máme před sebou,“ řekl starosta.

 

Po etapách se průběžně opravují i budovy M-klubu. „Vzhledem ke konfiguraci budov, jejich stáří a vývoji se v M-klubu mohou každý rok investovat miliony, a přesto pro běžného návštěvníka většina oprav není vidět,“ řekl starosta. V roce 2020 tam město provedlo rekonstrukci kotelny.

 

Významnou kapitolu představuje péče o památky. „Každoročně dáváme peníze do historického majetku města a snažíme se, aby se stav památek zlepšoval,“ řekl starosta. V minulém roce město provedlo opravu střechy na malé věži Litomyšlské brány a současně opravilo její pískovcový sokl a portály. Kromě toho ještě obnovilo sgrafita pod ochozem Pražské brány.

 

Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla, foto Pavel MistrS pomocí prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ město systematicky obnovuje nejen svoje památky, ale každoročně přispívá také na památky jiných vlastníků, na obnovu měšťanských domů a církevních památek. Poslední dva roky po sobě významně podpořilo restaurování unikátního obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla, který od listopadu opět zdobí hlavní oltář v kostele sv. Vavřince.

 

 

 

 

Péče o parky a veřejná prostranství

 

Masarykovy sady, foto Lukáš RuferVedle obnovy památek město věnuje soustavnou péči také veřejnému prostoru a zeleni, která tvoří prstenec kolem historického centra. Jako poslední prošly revitalizací Masarykovy sady. První venkovní akce, které se kolem Husitského sboru po revitalizaci prostoru v září uskutečnily, ukázaly, že je toto prostranství pro podobné akce jako stvořené.

 

„Do kapitoly veřejných prostranství můžeme zařadit i ulici Generála Závady, kudy vede komunikační koridor pro chodce mezi sídlištěm a centrem města. Ze slepé ulice mezi vlakovou zastávkou a silnicí I/35 jsme udělali pěkný prostor, který zpříjemnila zeleň a doplnily lavičky,“ řekl František Jiraský. V druhá části mezi ulicí Komenského a silnicí I/35 se myslelo hlavně na bezpečnost, přesto i v této části vzniklo před domovem mládeže klidové místo s novou zelení.

 

Loňskou novinkou jsou informační panely 2,4 kilometrů dlouhého městského okruhu naučné stezky. Vyprávějí o historii města, památkách, událostech a významných osobnostech. Další zajímavé informace je možné načíst v mobilních telefonech přes QR kód z webových stránek. V letošním roce vznikne další část naučné stezky, tentokrát přírodním okruhem směrem na Vinice.

 

Opravy ve školách

 

Zrekonstruovaná kuchyně v MŠ Čtyřlístek, foto archiv školy Největší stavební akcí ve školní budovách byla rekonstrukce hospodářského pavilonu v Mateřské škole Čtyřlístek. V pavilonu vzniklo nové zázemí a do zrekonstruované kuchyně město pořídilo nové gastro vybavení. Důležité opravy probíhaly také v Mateřské škole Slunečná. „Ve dvou pavilonech jsme provedli rekonstrukci elektroinstalace a počítáme s tím, že letos budeme pokračovat opravami v dalším pavilonu. Vedle toho připravujeme připojení všech pavilonů na veřejnou kanalizaci,“ řekl starosta.

 

Kromě těchto větších stavebních akcí město vyměnilo osvětlení v učebnách na druhém stupni Základní školy Javornického. Provedlo rekonstrukci školního hřiště u Základní školy Jiráskova. Zrenovovalo podlahu v městské sportovní hale. Do Speciální základní a praktické školy nechalo zhotovit nové vestavěné skříně. V neposlední řadě provedlo část úprav zahrady u prvního stupně Základní školy Javornického. Zbývající úpravy zahrady včetně osazení nového mobiliáře a edukačních prvků dokončí letos.

 

Investice a plány na rok 2021

„I přes současnou situaci investice neomezujeme. Jedeme dál podle toho, co máme připravené, co máme v investičním plánu a v programovém prohlášení, a postupně to realizujeme,“ řekl starosta. Nyní probíhají přípravy a výběrová řízení na dodavatele, aby stavební práce mohly na jaře začít.

 

Revitalizace území bývalých kasáren, vizualizace Barbora Srpková a Martina LukáčNejvětší městskou investiční akcí letošního roku bude první etapa revitalizace území bývalých kasáren. Další významnou akcí bude již zmíněná oprava foyer, šaten, toalet, bufetu a fasády na Šemberově divadle. V rozpočtu se dále počítá s úpravou sportovního hřiště za rybárnou. Mezi plánovanými stavebními akcemi je také rekonstrukce ulice 9. května a vybudování dvou přechodů v ulici Kpt. Poplera.

 

Významné stavební opravy čekají základní školy. „Připravujeme opravu sociálních zařízení na obou stupních Základní školy Javornického. A dále chystáme první etapu opravy elektroinstalace na druhém stupni Základní školy Jiráskova. Bude to včetně všech rozvaděčů a rozvodů,“ řekl František Jiraský. Mezi významné připravované stavební akce patří také vestavba v podkroví v základní umělecké škole, kde vzniknou dvě učebny a zázemí pro dramatický obor. Touto vestavbou město vyřeší havarijní stav krytiny a dřevěných konstrukcí krovu na dolní budově školy.

 

V plánu je rovněž vybudování parku za pivovarem, třetí etapa trailových tratí, úprava návsi v Lipové a pokud přijde dotace, tak i třetí etapa revitalizace veřejného osvětlení. Mělo by dojít i na opravy stropu ve velké věži Pražské brány.

 

Smuteční síň, vizualizace Projektil architektiMezi stavební akce, na jejich přípravě se bude i nadále pracovat, patří především nová smuteční síň, regenerace sídliště U Potoka, úpravy ulice Slunečná a parkoviště v bývalém areálu technických služeb, revitalizace Havlíčkových sadů, dále regenerace sídliště v Družbě a v neposlední řadě také bytová výstavba v lokalitě za pivovarem.

 

Foto: Jaroslav Horák (1, 3), Jindřich Svatoš (2), Tomáš Dittrich (4), Pavel Mistr (5), Lukáš Rufer (6), archiv Mateřská škola Čtyřlístek (7), Vizualizace Barbora Srpková a Martin Lukáč (8), Vizualizace Projektil architekti (9)