Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 11.12.2023

Vysoké Mýto získalo spolufinancování na realizaci úspor energie v ZŠ Knířov

25.06.15

Z KnirovPři hodnocení projektů z 64. výzvy OPŽP se městu podařila získat dotaci na realizaci úspor energie v ZŠ Knířov. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, které povedou ke snížení energetické náročnosti a následným úsporám energie při provozu areálu ZŠ Knířov. Na budově základní školy bude provedena tepelná izolace fasády a vyměněna okna za plastová. Předpokládaný celkový rozpočet projektu Realizace úspor energie - ZŠ Knířov je 3,5 mil. Kč, z toho je povinná 10% spoluúčast z rozpočtu města. Kromě toho budou do nezpůsobilých nákladů odečteny ve výši 430 000 Kč úspory vzniklé realizovaným opatřením.

Současně bude na budově ZŠ Knířov vyměněna střešní krytina a instalována ochrana před bleskem. Tuto investici ve výši 690 000 Kč bude hradit město. Realizace akce musí, podle pravidel poskytovatele dotace, proběhnout ještě v letošním roce. Nyní začínáme s výběrem zhotovitele.

 

Rekapitulace zateplení školských budov v majetku města a snižování jejich energetické náročnosti 

V roce 2008 město získalo dotaci z OPŽP na snížení energetické náročnosti vysokomýtských mateřských škol, realizace proběhla v roce 2009. O rok později město uspělo s dalšími žádostmi a v roce 2011 zateplilo ZŠ Jiráskova a Speciální základní školu.

Úspory energie v Mateřské škole Žerotínova                                  7 045 489 Kč

Úspory energie v Mateřské škole Lidická                                        4 097 909 Kč

Úspory energie v Mateřské škole Pod Smrkem                               1 744 267 Kč

Úspory energie v Mateřské škole Slunečná                                    9 715 753 Kč

Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě                                      9 458 220 Kč

Zateplení Speciální základní školy ve Vysokém Mýtě                      5 164 373 Kč

 

Naposledy se město pustilo v březnu 2015 do zateplení tělocvičny a přístavby v areálu Technických služeb v Průmyslové ulici. Na tuto investiční akci získalo Vysoké Mýto v polovině roku 2014 dotaci EU z OPŽP. Poskytovatel dotace uhradí 90 % uznatelných nákladů z celkových 6 mil. Kč. Finanční spoluúčast města bude rovněž představovat 10 % ze způsobilých nákladů.