Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 28.9.2022

Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta na volební období 2014 – 2018

05.02.15

znakvmRada města Vysokého Mýta přijala programové prohlášení na volební období 2014 – 2018. Motto prohlášení: „Vysoké Mýto chceme rozvíjet jako město, kde se dobře žije, a kde potřeby občanů jsou důležitým hlediskem pro rozhodování na radnici“. Rada města v prohlášení deklaruje návaznost na výsledky práce samosprávy v předchozích volebních obdobích. Programové prohlášení proto vychází ze strategického plánu rozvoje města a současně obsahuje hlavní body programů politických stran a hnutí ve Vysokém Mýtě. Hlavními prioritami jsou dlouhodobě vyrovnané hospodaření a průhlednost rozhodovacích procesů.

 

 

 

 

 

 

 

Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období 2014 – 2018

 

 

Rada města Vysokého Mýta chce navázat na výsledky práce samosprávy v předchozích volebních obdobích. Programové prohlášení proto vychází ze strategického plánu rozvoje města a současně obsahuje hlavní body programů politických stran a hnutí ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto chceme rozvíjet jako město, kde se dobře žije, a kde potřeby občanů jsou důležitým hlediskem pro rozhodování na radnici. Hlavními prioritami jsou dlouhodobě vyrovnané hospodaření a průhlednost rozhodovacích procesů.

 

 

Správa a rozvoj města a integrovaných obcí

 • Zavádění principů otevřené radnice

 • Aktualizace strategického plánu rozvoje města
 • Vyrovnané hospodaření s uvážlivým využitím dotačních programů pro financování rozvoje města a integrovaných obcí
 • Péče o majetek města s důrazem na jeho hospodárné užívání, údržbu a opravy
 • Příprava a aktualizace plánu významných investičních akcí na základě veřejné diskuse (např. oprava náměstí Vaňorného, Choceňské a Pražské věže, další etapa rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, rozvoj volnočasové rekreační oblasti Vinice)
 • Podpora velkých i menších firem, živnostníků, všech zaměstnavatelů
 • Příprava a výstavba technické infrastruktury v rozvojových plochách pro bydlení a v průmyslových zónách

 

Bezpečnost

 • Personální a materiální posílení městské policie
 • Aktualizace plánu prevence kriminality a jeho uskutečňování v praxi (asistenti prevence kriminality, rozšiřování kamerového systému…)
 • Podpora sboru dobrovolných hasičů

 

 Doprava

 • Aktivní podpora urychlení výstavby R 35 a bezpečnostních úprav stávajícího průtahu I/35 městem 
 • Zpracování studie dopravy ve Vysokém Mýtě jako podkladu pro další rozvoj (auta, cyklisté, chodci)
 • Rozvoj sítě cyklostezek (pokračování výstavby směrem na Litomyšl)

 

Sport, kultura a volný čas

 • Podpora spolkové činnosti v oblasti sportu, kultury i rekreačního sportování pro všechny 
 • Údržba a opravy stávajících sportovních zařízení, rozšíření sítě volně přístupných sportovišť ve městě, včetně dětských hřišť
 • Údržba a opravy budov kulturních zařízení ve městě

 

Školství

 • Účelný rozvoj a modernizace všech školských zařízení zřizovaných městem
 • Snaha o zachování všech středních škol ve městě
 • Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a studentských iniciativ

 

Sociální oblast a zdravotnictví

 • Podpora stávající sítě sociálních služeb pro seniory (DPS, Ledax, Naděje,     Seniordoprava) i handicapované (Berenika, Speciální škola, Svítání)
 • Zpracování nového komunitního plánu sociálních služeb
 • Snaha o rozšiřování nabídky zdravotnických služeb pro občany města

 

Životní prostředí

 • Obnova a údržba veřejných prostor města včetně hřišť a parků (Havlíčkovy sady, Vaňorného náměstí, za pivovarem)

 • Další zdokonalování systému třídění, svozu a likvidace odpadu
 • Zlepšení péče o městskou zeleň
 • Snaha o udržení a zlepšování kvality životního prostředí