Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.9.2023

Záměr Správy železniční dopravní cesty - rekonstrukce železnice ve Vysokém Mýtě

15.04.14

Foto Aleš FelgrRada města Vysokého Mýta byla 26. března 2014 seznámena se záměrem Správy železniční dopravní cesty -  stavby "Rekonstrukce SZZ žel. st. Vysoké Mýto". V rámci této stavby je navržena změna zabezpečení železničních přejezdů ve městě Vysoké Mýto. Konkrétně se jedná o přejezdy v okolí železniční zastávky Vysoké Mýto a to:

PZS v km 8,437 (P5164) – ul. Rašínova

PZS v km 8,570 (P5165) – ul. Rokycanova

PZS v km 8,702 (P5166) – ul. Gen. Závady

PZS v km 8,863 (P5167) – ul. Prokopa Velikého

 

 

 

 

                                                              PZS v km 9,199 (P5168) – ul. Gen. Svatoně

                                                              PZS v km 9,225 (P5169) – ul. Slepá

 

Rada města se seznámila se záměrem stavby a poté usnesením č. 324/14 nesouhlasila s předloženým záměrem s navrženou variantou u železničního přejezdu v km 8,702 (P5166) na ul. Gen. Závady (varianta v. č. 0153a), tedy zrealizování přechodu pro chodce s vyloučením silniční dopravy, neboť tento železniční přejezd má svůj nemalý význam pro příjezd k budově s ordinacemi lékařů na konci slepé ulice, ale také pro rychlý výjezd  vozidel Policie ČR do Jiráskovy ulice a do dalších ulic.

 

Rada města následně usnesením č. 325/14 souhlasila s navrženou variantou u železničního přejezdu v km 8,702 (P5166) na ul. Gen. Závady (varianta v. č. 0153b), tedy zrealizování přechodu pro chodce se začleněním silniční dopravy a dále v tomto usnesení souhlasila s ostatními předloženými záměry změn zabezpečení u železničních přejezdů v Rašínově ulici (varianta v. č. 0151), v Rokycanově ulici (varianta v. č. 0152), v ul. Prokopa Velikého (varianta v. č. 0154), v ul. Gen. Svatoně a Slepé ulici (varianta v. č. 0156).

 

Předložený záměr stavby je ve fázi přípravné dokumentace, kterou vytvoří projektant zhruba do poloviny letošního roku. Takto zpracovaný návrh řešení bude rozeslán k připomínkám všem zainteresovaným stranám. Obdržená písemná stanoviska ke konceptu přípravné dokumentace stavby projektant zapracuje do dokumentace včetně své reakce na tyto připomínky. Teprve po odevzdání kompletní přípravné dokumentace bude rozhodovat Generální ředitelství SŽDC s. o. o jejím schválení a případném zadání další fáze přípravy – projektu stavby.

 

Varianta 0152      Varianta 0151        Varianta 0153a        Varianta 0153b         Varianta 0154          Varianta 0156       

 

Uvedené informace a studie jsou zveřejněny se souhlasem investora, tady Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ.

 

IMG 0208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aleš Felgr