Uzavírka parkoviště před nemocnicí a chodníku v ulici Vraclavská (aktualizováno 17. 3.)

08.03.22

Ilustrační foto Aleš FelgrV souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi na rekonstrukci ulice Vraclavská bude od 8. března do 20. března uzavřeno parkoviště před Vysokomýtskou nemocnicí. Pro parkování vozidel bude dočasně k dispozici sedm parkovacích míst na protější straně ulice Vraclavská u domů č. p. 200, 216 a 192.

 

Z důvodu výstavby chodníku s cyklistickou stezkou se smíšeným provozem dojde k uzavírce pravostranného chodníku v ulici Vraclavská ve směru od obce Vraclav. Chodník v úseku od Vysokomýtské nemocnice po budovu č. p. 175 bude uzavřen od 14. března do 14. dubna. Chodci budou chodit po vyznačené trase a v bezpečném místě přejdou na protilehlý chodník ulice Vraclavská. 

 

Od 17. března do 27. května bude uzavřen chodník přes železniční přejezd v úseku od vjezdu k STK po pozemek par. č. 1973. Chodci budou stavbu obcházet po ulicích Jiráskova a Riegerova a dále kolem nemocnice do ulice Vraclavská.

 

Po dobu uzavírky je stanovená přechodná úprava provozu dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

 

Ilustrační foto Aleš Felgr