Stavba přeložky výtlaku na Vrchy předchází stavbě dálnice kolem Vysokého Mýta

24.02.22

Vodovod na Vrchy, Foto Radek ŠtěpánSpolečnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto zahájila stavbu přeložky výtlakového vodovodu do vodojemu na Vrchách.Jedná se o strategickou stavbu vyvolanou projektem výstavby dálnice D35, která jižní stranou obkrouží Vysoké Mýto a povede přes Peklovce směrem ke Džbánovu. „Výstavba dálnice D35 se v lokalitě Peklovce významně dotkne vodovodu zásobujícího vodou domácnosti a firmy ve Vysokém Mýtě a v okolních obcích, proto ho chceme co nejvíce ochránit,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Výtlakový vodovod zásobuje hlavní vodojem na Vrchách ze zdroje na Peklech. Přeložka výtlaku se týká úseku od ulice Prokopa Velikého, který dále povede ulicí V Peklovcích, u ulice Žižkova se otočí směrem k místní komunikaci V Peklovcích, mine zahrádkářskou kolonii a pokračuje až k vodojemu na Vrchách.

 

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto zahájily přípravu stavby přeložky v dostatečném předstihu, aby byla hotová dřív, než se v lokalitě objeví první stavební technika a rozběhne se výstavba dálnice. „Stavbu výtlaku jsme připravovali od roku 2019 a zahájili jsme ji vloni v říjnu. Trvat bude jedenáct měsíců a s jejím ukončením počítáme koncem srpna,“ řekl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto František Zima. Celkové náklady včetně projektu, inženýrské činnosti, vlastních prací pracovníků společnosti budou přibližně 26 milionů korun.

 

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto udělají vše proto, aby případná omezení vyvolaná stavbou narušila život v lokalitě co nejméně. „Rád bych občany a dotčené společnosti požádal o pochopení, kdyby nastaly případné komplikace při realizaci této stavby,“ řekl ředitel společnosti František Zima.

 

Úpravy a přeložky ostatních sítí budou součástí stavby dálnice D35. Kromě výtlakového vodovodu vedou v lokalitě zásobovací vodovodní řady, vysoké napětí elektřiny, dva vysokotlaké plynovody a také různé dálkové sdělovací kabely. Přeložky těchto sítí v předstihu vyprojektoval investor dálnice, kterým je ředitelství silnic a dálnic.

 

V rámci křížení dálnice s rozvody vody jsou umístěny dva zásobovací řady, kterými teče voda z Vrchů do Vysokého Mýta. „Jsem rád, že se při přípravě projektu dálnice dohodlo, že křížení všech sítí v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto povede pod mostem, po kterém bude dálnice stoupat na stráň v Peklovcích. Tím bude zabezpečené, že kdyby kdykoliv došlo k nějaké poruše, tak se pod mostem může obnažit a opravit výtlakové nebo zásobovací potrubí. Pod dálnicí by oprava byla podstatně složitější,“ řekl starosta František Jiraský. Přeložku zásobovacích vodovodních řadů pod most zaplatí ředitelství silnic dálnic v rámci rozpočtu stavby dálnice D35.

 

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto pečují o největší bohatství

 

Zdroj vody na Peklech. Foto Jaromír BuchteleZa jedno z nejstrategičtějších rozhodnutí města Vysokého Mýta posledních desetiletí lze považovat udržení vodohospodářského majetku ve vlastních rukou. „Rodinné stříbro“, které město vlastní spolu s dvanácti okolními obcemi, spravuje s péčí řádného hospodáře jimi zřízená společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto. Velké zásoby kvalitní podzemní vody v regionu jsou bohatstvím, o které je třeba pečovat, proto se společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto plně věnuje rekonstrukci starých vrtů a sledování vývoje stavu hladiny a kvality vody, které zajistí uchování tohoto dědictví i pro příští generace. Velkou péči tato společnosti věnuje rovněž vodovodním řadům, kterými voda teče ke spotřebitelům.

 

Významný zdroj podzemní vody leží uprostřed Vysokomýtské synklinály v jímacím území Cerekvice nad Loučnou – Pekla s vrtem LO 15/4 o hloubce 134,5 m, který slouží jako hlavní jímací objekt pro skupinový vodovod Vysoké Mýto zásobující obyvatelstvo velmi kvalitní pitnou vodou. V současnosti vrt zásobuje obyvatelstvo města Vysokého Mýta a okolních obcí pitnou vodou v množství kolem 30 l/s bez nutnosti jejího čerpání. V jímacím území Pekla se kromě vrtu LO 15/4 nachází ještě další „poklad“, kterým je vrt LO 15/1 o hloubce 230 m. S ohledem na blízkost plánované výstavby dálnice D35 je současné zajištění objektu řešeno velmi nadstandardně v podobě malého opevnění, kde jako záložní jímací objekt čeká na svoji příležitost.

 

Stavba vodovodu na Vrchy. Foto Radek Štěpán

Zdroj vody na Peklech. Foto Jaromír Buchtele