Investiční plány Vysokého Mýta

25.01.22

Vizualizace návrhu revitalizace území bývalých kasáren, architekti Barbora Srpková a Martin Lukáč Město připravuje v současné době hned několik výběrových řízení na plánované stavební akce, se kterými se počítá ve schváleném rozpočtu.  „Narozdíl od předchozích let jsme letošní rozpočet schválili jako schodkový, který je krytý volnými finančními prostředky z minulých let. Máme tak dostatek peněz na dokončení, realizaci a zahájení řady investičních akcí a oprav,“ řekl starosta František Jiraský. Do poloviny roku se počítá s dokončením revitalizace území bývalých kasáren, s dokončením opravy velké věže Pražské brány a také půdní vestavby v základní umělecké škole.

 

Zásadní opravou projde hospodářský pavilon v Mateřské škole Slunečná, vymění se střešní okna v Základní škole Javornického a opraví školní hřiště v Jungmannových sadech. Další etapou bude pokračovat rekonstrukce elektroinstalací v Základní škole Jiráskova.

 

Vizualizace modernizace Šemberova divadla, autorka architektka Helena DařbujánováDokončí se modernizace interiéru Šemberova divadla a opraví se jeho fasáda. V rámci toho dojde k modernizaci interiéru kromě divadelního sálu, který je už dokončený, a také k opravě fasády. Zahájeny budou úpravy sportovního hřiště za bývalou zemědělskou školou a stavba smuteční síně. „Projekt nové smuteční síně připravujeme celé volební období a její stavba bude rozložena do dvou let. Vzhledem k tomu, že v architektonické soutěži zvítězil návrh, který počítal s tím, že nová smuteční síň vyroste na místě té stávající, která se před tím musí zbourat, stavba tak bude dokončena až v roce 2023,“ řekl starosta.

 

Dokončena bude rovněž rekonstrukce Vraclavské ulice a 3. etapa revitalizace veřejného osvětlení. Vybudují se a upraví přechody v ulicích Choceňské a Kpt. Poplera a zrekonstruuje se ulice 9. května. Obnovou projdou také náves v Lipové a Havlíčkovy sady. Zahájí se výstavba parku za pivovarem a vybuduje nová duchovní naučná stezka kolem Vysokého Mýta.

 
Vizualizace domova pro seniory, autor architekt Hynek Vlach, R21 ArchitectsV letošním roce budou rozpracovány některé záměrů, jako je rekonstrukce bývalého soudu na byty a domov pro seniory. „Na studii nového domova pro seniory navážeme dokumentací pro územní řízení, abychom byli připraveni, pokud se objeví nějaká vhodná dotační výzva,“ řekl místostarosta Martin Krejza. 

 

V neposlední řadě bude dokončena studie průmyslové zóny u silnice I/35 směrem na Hradec Králové, která by spolu s hotovou studií lokality směrem na Litomyšl měla v budoucnu regulovat využívání průmyslových zón. „Je to proto, že město v zónách nevlastní žádné velké pozemky, ale zároveň chce významným způsobem pohlídat, jak bude rozvoj v té oblasti vypadat,“ řekl starosta.

 

Dalším projektem, se kterým se bude v letošním roce dál pracovat, je záměr rekonstruovat budovu bývalého soudu na byty. Ve stadiu přípravy se v současné době nalézá také duchovní okruh vysokomýtské naučné stezky, který povede poutní cestou do Knířova a přes Vraclav se vrátí zpět do Vysokého Mýta.

 

Pokračovat bude také příprava koncepčních dokumentů, jako je strategický plán a adaptační strategie, které by mohly být zásobníkem nových rozvojových projektů.

 

Vizualizace návrhu revitalizace území bývalých kasáren, autoři architekti Barbora Srpková a Martin Lukáč

Vizualizace modernizace Šemberova divadla, autorka architektka Helena Dařbujánová

Vizualizace domova pro seniory, autor architekt Hynek Vlach, R21 Architects