Novoroční slovo starosty: Na prvním místě se patří poděkovat

01.01.22

Foto Radek ŠtěpánVážení a milí spoluobčané, přelom roku je obdobím ohlédnutí a bilancování i časem nových plánů, přání a předsevzetí. Podobně jako vloni jsme i nyní plni naděje a velkých očekávání. Zároveň se po zkušenostech s koronavirovou epidemií a v současné složité ekonomické situaci trochu obáváme toho, co nás čeká a co nám rok 2022 přinese. Uplynulý rok byl po všech stránkách velmi náročný, přesto nebyl zase tak špatný, jak to na první pohled možná vypadá. Přinesl řadu pozitivních zpráv o lidech i o naší společnosti. A to není zase tak málo.

 

Opět se potvrdilo, že umíme pomáhat a rozdělit se s těmi, kteří naši podporu nejvíce potřebují. Nesmírně si vážím vaší pomoci, ať finanční či materiální, kterou jste věnovali lidem v moravských obcích postižených tornádem. Mnozí z vás dokonce pomáhali s likvidací následků přímo na místě. Za to vše vám patří moje poděkování.

 

Velkou úctu, obdiv a slova díků za obětavost a profesionální výkon v náročných podmínkách často na hranici sil, hlavně v prvních měsících loňského roku a na podzim, si zaslouží především lékaři, zdravotní sestry a další zdravotníci. Zaslouží si je také zaměstnanci sociálních služeb, hasiči, policisté a další, kteří pracují v první linii. Patří mezi ně třeba také prodavačky, pošťáci, kadeřnice i ti, kteří zajišťují fungování služeb ve městě.


Složitá epidemická situace a související vládní opatření přinesly nové výzvy i do školství. Tou největší změnou byla distanční a na podzim i kombinovaná výuka. Děkuji učitelkám a učitelům v našich školách, ale i rodičům žáků, že to zvládli a stále ještě zvládají na jedničku, i když už jsou z toho pořádně unaveni.

 

Protikoronavirová opatření dopadla vloni tvrdě na podnikání. Lockdownem a omezeními zasáhla hlavně obchody a stravování. Jsem rád, že ve Vysokém Mýtě nedošlo k jejich zániku, že se stále i přes obtíže drží. Děkuji všem vysokomýtských firmám a živnostníkům za dosavadní spolupráci a přeji jim, aby se jim dařilo.

 

V neposlední řadě děkuji za výbornou spolupráci svým kolegům radním a zastupitelům, členům výborů a komisí i zaměstnancům městského úřadu, škol a městských organizací a firem. Nebylo to vloni vždy jednoduché, přesto mohou být se svojí prací spokojeni.

 

Dovolte mi, milí spoluobčané, abych vám do příštích dnů popřál především pevné zdraví a optimismus. Přeji vám všem šťastný a spokojený život v našem městě. Buďme k sobě, prosím, navzájem i nadále vstřícní, tolerantní a ohleduplní.

 

S úctou

 

František Jiraský, starosta

 

 

Foto Jaroslav Horák