Zvýšení ceny pitné vody

20.12.21

Foto archiv Městský úřad Vysoké MýtoVe Vysokém Mýtě a okolních obcích dojde ke zvýšení ceny pitné vody. Odběratelům se od 1. ledna 2022 zvedne cena vodného za jeden kubický metr o 2 Kč bez DPH, tj. o 2,20 Kč včetně 10 % DPH. Ke zvýšení ceny dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto. V rámci této dotace byl pořízen nový zdroj kvalitní pitné vody na Peklech.

 

Zvýšení ceny vodného se týká odběratelů ve Vysokém Mýtě a jeho místních částech, Slatině, Srubech, Zámrsku, Sedleci, Vraclavi, Borové, Dolní Sloupnici, Horní Sloupnici, Českých Heřmanicích, Džbánově, Javorníku, Libecině, Dvořišti, Pustině, Zádolí, Střihanově, Řepníkách, Pěšici a Týnišťku.

 

Od 1. ledna 2022 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

vodné             37,93 Kč/m3 bez DPH                   41,72 Kč/m3 včetně 10 % DPH

stočné            29,07 Kč/m3 bez DPH                   31,98 Kč/m3 včetně 10 % DPH

celkem           67,00 Kč/m3 bez DPH                    73,70 Kč/m3 včetně 10 % DPH

 

I přes uvedené zvýšení ceny vodného bude nadále naše společnost patřit v našem regionu mezi vodárenské společnosti s nejnižší cenou vodného a stočného tak, jak je patrné z následujícího přehledu cen vodného a stočného včetně 10 % DPH.

 

Vodárenská společnost Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 V+S Kč/m3
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. 41,72 31,98 73,70
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 45,87 47,41 93,28
Městské vodovody a kanalizace Skuteč, s.r.o. 62,99 35,58 98,57
Vodárenská společnost Chrudim a.s. 51,62 47,78 99,40
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 52,10 52,90 105,00

 

Prostředky získané navýšením ceny vodného budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

František Zima, jednatel společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto