Od 8. do 30. června bude z důvodu opravy uzavřena místní komunikace ve Lhůtě

04.06.21

Práce na silnici

Technické služby opraví čtyřsetmetrový úsek místní komunikace ve Lhůtě. V souvislosti s plánovanou opravou proto dojde od 8. do 30. června k úplné uzavírce provozu na místní komunikaci na pozemku parcelní číslo 698/1. Do uzavřeného úseku bude umožněn vjezd vozidlům integrovaného záchranného systému a rezidentům, a to dle aktuálně prováděných stavebních prací. V termínu od 15. do 17. června, kdy bude prováděna recyklace podkladních vrstev, nebude vjezd rezidentům umožněn. Objízdná trasa není nařízena. Po dobu uzavírky je stanovená přechodná úprava provozu na této místní komunikaci a silnici II/357 dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

 

Mapka