Přechodné uzavření dopravního provozu v ulici Střibříkova

26.05.21

Foto Aleš FelgrV jednosměrné ulici Střibříkova ve Vysokém Mýtě dojde od 2. června do 16. června z důvodu uložení nové plynovodní přípojky a napojení pozemku na stávající plynovod v ulici Sv. Čecha k uzavření dopravního provozu, a to v části úseku od křižovatky s ulicí Vladislavova po křižovatku s ulicí Sv. Čecha. Dne 7. června dojde i k uzavření provozu v jednosměrné ulici Sv. Čecha v místě křižovatky s ulicí Střibříkova. Objízdná trasa není nařízena. Po dobu uzavírky je stanovená přechodná úprava provozu na uvedených místních komunikacích dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.