Začíná revitalizace území bývalých kasáren

01.03.21

Vizualizace návrhu architektu Barbora Srbková a Martin LukáčPředáním staveniště byla zahájena revitalizace území bývalých kasáren v prostoru mezi Domovem pro seniory Ledax a budovou bývalých dragounských kasáren. „Jedná se o poslední neupravené místo, které zbylo v sídlišti Družba po odchodu sovětské armády v roce 1990. Novou podobu dostane podle návrhu architektů Barbory Srpkové a Martina Lukáče, kteří vyhráli architektonicko-urbanistickou soutěž. Lokalita konečně ožije a lidé budou mít další prostor, kde si budou moci zasportovat a setkávat se,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

 

V centru lokality vznikne multifunkční sportoviště s tribunou a umělým povrchem. V zimě bude sloužit jako kluziště, v ostatních měsících bude k dispozici pro sporty jako basketbal, fotbal či badminton. Pod tribunou bude kiosek, sociální zařízení a zázemí pro údržbu. Poblíž kiosku vznikne posezení pro odpočinek a občerstvení. Multifukční sportoviště doplní ještě kůlové hřiště a běžecká dráha. 

 

V rámci projektu se řešilo i hospodárnější nakládání s dešťovou vodou. V místě budoucího parkoviště podél ulice Prokopa Velikého budou v první fázi vybudovány dvě nádrže na zadržení dešťové vody. Akumulační nádrž bude využívána pro závlahu zeleně a retenční nádrž bude sloužit pro záchyt většího množství dešťové vody a její postupné vypouštění do kanalizace. Z případné dotace z programu velká Dešťovka budou v druhé fázi provedeny úpravy veškerých zpevněných ploch komunikací a parkoviště.  

 

Revitalizovaný prostor oživí na 90 nových stromů. K výsadbě byly tentokrát vybrány platany, jasany, lípy, duby, javory, a okrasné třešně a višně. Kromě nich budou v území vysazeny křoviny a trvalky.

 

Revitalizace území bývalých kasáren bude město stát necelých 44 milionů korun. Dokončena bude v květnu příštího roku.