Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.3.2021

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Kamarádi

23.02.21

Znak města Vysokého MýtaRada města Vysokého Mýta vyhlásila konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto s předpokládaným nástupem od 1. srpna 2021. Přihlášku lze podat nejpozději do 19. března na adresu: Městský úřad Vysoké Mýto, odbor školství, kultury a sportu, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto. Obálku s přihláškou je třeba označit "Konkurs - Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace – neotvírat".

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky

 

-     splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o          změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-     znalost školských předpisů a školské problematiky

-     občanská a morální bezúhonnost

-     dobrý zdravotní stav

-     organizační a řídící schopnosti

 

Náležitosti přihlášky:

-    úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou              činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-     přehled o průběhu předchozích zaměstnání

-     strukturovaný životopis v českém jazyce

-     koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce

-     výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

-     lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy ne starší 2 měsíců

-    písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení, ve smyslu Nařízení Evropského

      parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním   

      osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně                  osobních údajů)