Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 5.12.2021

Na kvalitě paliva záleží. Suché dřevo lépe hřeje a je i šetrnější k životnímu prostředí

04.02.21

Ilustrační foto Tereza PinkasováV lednu 2021 nabyl účinnosti Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severovýchod 2020+, z jehož závěrů vyplývá, že na našem území dochází k překračování imisního limitu pro benzo[a]pyren. Jde o karcinogenní a mutagenní látku, která je dle Programu produkována zejména lokálním vytápěním. Aby došlo ke snížení koncentrací uvedené látky, je důležité dbát na to, co do vašich kotlů a krbů přikládáte – je třeba spalovat pouze kvalitní paliva, která jsou v souladu s pokyny výrobce stacionárního zdroje a splňují tak maximální vlhkost.

 

Suché dřevo má oproti vlhkému výrazně vyšší výhřevnost (až o 79 %), vyšší spalné teplo a jeho spalování je tak i energeticky výhodnější. Suché dřevo lépe hoří a není nutné spotřebovávat energii na odpaření vody ve dřevě. Spalování správně proschlého dřeva vede k nižší tvorbě úsad ve spalinových cestách, čímž se snižuje požární riziko související s provozem zdroje. Dva roky vyschlé dřevo má průměrnou hodnotu vlhkosti 20 %, jež doporučuje většina výrobců spalovacích stacionárních zdrojů určených pro použití v domácnostech - bylo by tedy vhodné spalovat dřevo, které již dva roky vysychá.

 

Vhodné skladování dřeva a spalování výlučně proschlého dřeva zvýší nejen účinnost spalování a sníží náklady na vytápění, ale také sníží množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší (např. karcinogenního benzo[a]pyrenu), kterým jsou obyvatelé okolí nadměrně vystaveni.

 

Správně provozovaný zdroj má i nižší nároky na údržbu. Při správném provozu kotle se spalinové cesty méně zanáší, snižuje se tak požární riziko a zvyšuje životnost zdroje i jeho příslušenství.

 

Provozovatelé spalovacích zdrojů jsou povinni dodržovat požadavky zákona o ochraně ovzduší, především zajišťovat pravidelnou technickou kontrolu (kontrola technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva musí proběhnout každé 3 roky), spalovat vhodné palivo, instalovat a provozovat kotle v souladu s pokyny výrobce.

 

Od 1. září 2022 musí zdroje splňovat parametry odpovídající nejméně 3. třídě dle normy ČSN EN 303-5. Tímto dnem je také účinný zákaz provozu spalovacích stacionárních zdrojů zařazených do nižší než 3. třídy, případně kotlů nezařazených.

 

V současné době lze až do 31. října 2021 na Krajském úřadě Pardubického kraje zažádat o poskytnutí „Kotlíkové dotace“ na výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním o 1. a 2. emisní třídě. Více info naleznete na webových stránkách Pardubického kraje

 

Foto Čeněk Pinkas