Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 21.10.2021

Město vstoupilo do nového roku se schváleným rozpočtem

06.01.21

Foto Jaroslav HorákZastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet města na rok 2021. „Jsem rád, že do nového roku vstupujeme se schváleným rozpočtem. K  jeho tvorbě jsme přistoupili s  logikou, že držíme provozní výdaje na  úrovni loňského roku a  investice neomezujeme, protože máme finanční rezervu. V průběhu roku ovšem očekáváme méně peněz z příjmů, což se pak promítne do rozpočtu. Finanční rezerva nám umožní úsporná opatření v investicích třeba o půl roku, třeba i o rok oddálit,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Schválený rozpočet města Vysokého Mýta na  rok 2021 je sestaven, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 282 164,9 tisíc korun, celkovými výdaji ve výši 284 623,6 tisíc korun a  financováním (schodkem) ve výši 2 458,7 tisíc korun, schodek rozpočtu činí necelé jedno procentu výdajů rozpočtu.

 

Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu počítá se zapojením volných finančních prostředků z  minulých let v  celkové výši 2 524,3 tisíc korun. Rozpočtová rezerva v  době schvalování rozpočtu je ve výši 95,8 milionů korun.

 

Nedílnou součástí hospodaření města v  příštím roce je i  hospodářská činnost města Vysokého Mýta, jejímž předmětem je správa bytového a  nebytového fondu města. Schválený rozpočet hospodářské činnosti města na  rok 2021 je sestaven s  celkovými výnosy ve výši 20 838 tisíc korun, celkovými náklady ve výši 20 277 tisíc korun a  plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 561 tisíc korun.

 

Vrátíme se zpět k rozpočtu hlavní činnosti. Základem příjmové stránky rozpočtu jsou daňové příjmy a  z  nich potom sdílené daňové příjmy, které jsou nyní díky probíhajícímu schvalování tzv. daňového balíčku a  státního rozpočtu žhavým tématem. Sdílené daňové příjmy tvoří 54 % příjmů rozpočtu města, návrh rozpočtu města počítá se zrušením superhrubé mzdy, zavedením 15 % sazby daně a  vyplácením kompenzačních bonusů. Rozpočet nepočítá se zvýšením daňové slevy na poplatníka. Lze předpokládat, že dojde k  úpravám tzv. daňového balíčku, včetně schválení kompenzací obcím, což povede ke snížení negativního dopadu na veřejné rozpočty. Z tohoto důvodu se jedná v  této chvíli spíše o  konzervativní návrh výše sdílených daňových příjmů. Celkem se jedná o meziroční propad o 8,5 %, tj. 14,3 milionů korun. V oblasti výdajů dochází ke zmrazení běžných výdajů, nejsou omezovány investiční výdaje, ty naopak v  roce 2021 porostou. Investice budou financovány z volných finančních prostředků města a  případných investičních dotací.

 

V  případě, že by vlivem probíhající krize došlo k dalším negativním dopadům, bude město v  první řadě hledat další úspory v běžných výdajích.

 

Dobrou zprávou nakonec je prostý fakt, že město v lednu 2021 splatí poslední splátku z  přijatého úvěru z  roku 2013, a  tudíž nebude mít žádné závazky vyplývající ze smluv o  úvěru či půjčce, současně dle zastupitelstvem města schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města na  roky 2022 až 2024 neplánuje v  budoucnu takovéto smlouvy z  pozice dlužníka sjednávat.

Michal Zima, vedoucí odboru finančního