Úprava parkovacího systému ve Vysokém Mýtě (aktualizováno 15. 1.)

30.11.20

Parkování na náměstí, foto Marie LněničkováOd 1. ledna došlo ve Vysokém Mýtě k úpravě systému placeného parkování. „Ke změnám nás inspirovala výměna přístrojů na placení parkovného, které už byly dožilé. Zamýšleli jsme se proto v této souvislosti nad celým parkovacím systémem, nad kvalitou a rozsahem služeb i nad tím, jak více lidem umožnit v centru města zaparkovat a vyřídit potřebné záležitosti,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Pro zvýšení pohodlí řidičů město nově zavedlo možnost placení parkovného platební kartou a on-line přes mobilní aplikaci. „Dva z nových parkovacích automatů na náměstí od nového roku umožní kromě placení mincemi také platbu kartou. Zároveň jsme rozhodli, že umožníme řidičům on-line placení parkovného prostřednictvím mobilní aplikace,“ řekl starosta.  Současně se rozšíří placená zóna o část Komenského ulice, kde nyní není téměř možné najít volné parkovací místo. „Na této ulici dlouhodobě parkují vozidla ubytovaných zahraničních dělníků, a tak jsme rozšířili parkovací zónu A i na ni. Umožníme tak více lidem, aby měli možnost zaparkovat a vyřídit si v centru města svoje záležitosti,“ vysvětluje starosta. Placená zóna bude platit v Komenského ulici od křižovatky s ulicí Jiřího z Poděbrad ke křižovatce s ulicí Pražská a po ukončení současného krátkodobého stání i před Šemberovým divadlem. Reportáž: Parkovné ve Vysokém Mýtě zaplatíte už i kartou nebo pomocí aplikace

 

Další změna se týká výše ceny parkovacího poplatku, která se neměnila devět let. Za první hodinu parkování se bude od 1. ledna platit 10 korun, a za každou další hodinu 30 korun. Město nově nabídne další typy parkovného. „Na základě poptávky řidičů zavádíme denní poplatek, který bude 120 korun, a týdenní poplatek 500 korun. Uvidíme, jaký o ně bude zájem,“ řekl František Jiraský. 

 

Mění se také roční parkovací známky na krátkodobé stání s parkovacím kotoučem. Místo dosavadních 30 minut umožní parkování po dobu 60 minut. Pro obyvatele a firmy z Vysokého Mýta bude tento typ známky stát 500 korun. Občané, kteří ve městě nemají trvalé bydliště, a firmy mimo Vysoké Mýto za ni zaplatí 1 000 korun. „Nový systém placeného parkování nabídne řidičům více možností a bude jen na nich, jakou si vyberou,“ dodal starosta. 

 

Nařízení o parkovném a ceník jsou zveřejněny na městských webových stránkách. K nahlédnutí je ceník k dispozici v hlavní pokladně městského úřadu.

Nařízení č. 3/2020 o parkovném 

Ceník parkovného účinný od 1. 1. 2021

 

Parkovací známky na rok 2021 se prodávají v klientském centru v provozních hodinách městského úřadu.

 

Ceník parkovného:

 

Ke stání silničního motorového vozidla (dále jen „vozidlo“) v Zóně A na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, lze v souladu s Nařízením užít, v Nařízení vymezené komunikace či jejich úseky označené příslušnou dopravní značkou za tuto cenu:

 

Ceny ročních parkovacích známek v zóně A:

a) Parkovací známka na kalendářní rok pro fyzické osoby s trvalým pobytem v části města Vysoké Mýto–Město a v části města Pražské Předměstí, ul. Komenského č.p. 89, 90, 180,199, 211, 92, 93, 94, 95 a 96:

 

b) Parkovací známka na kalendářní rok pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve Vysokém Mýtě kromě části města Vysoké Mýto–Město: pro každé vozidlo 3 000 Kč

 

c) Parkovací známka na kalendářní rok pro ostatní osoby neuvedené shora v ustanoveních tohoto odstavce pod. písm. a) a b): pro každé vozidlo 5 000 Kč

 

d) Parkovací známka na kalendářní rok pro fyzické osoby s trvalým pobytem či místem podnikání ve Vysokém Mýtě nebo právnické osoby se sídlem ve Vysokém Mýtě určená k výlučnému použíti s parkovacím kotoučem: 500 Kč; tato parkovací známka se současně zvenku viditelně a čitelně umístěným parkovacím kotoučem s nastavenou dobou příjezdu vozidla na parkoviště prokazuje zaplacení ceny za parkování pouze po dobu 60 minut od času příjezdu nastaveného na parkovacím kotouči.

 

e) Parkovací známka na kalendářní rok pro fyzické osoby s trvalým pobytem či místem podnikání mimo Vysoké Mýto nebo právnické osoby se sídlem mimo Vysoké Mýto určená k výlučnému použíti s parkovacím kotoučem: 1 000 Kč; tato parkovací známka se současně zvenku viditelně a čitelně umístěným parkovacím kotoučem s nastavenou dobou příjezdu vozidla na parkoviště prokazuje zaplacení ceny za parkování pouze po dobu 60 minut od času příjezdu nastaveného na parkovacím kotouči.

 

Parkovací známka dle písm. a) tohoto odstavce je označena velkým písmenem A, parkovací známka dle písm. b) tohoto odstavce je označena velkým písmenem B a parkovací známka dle písm. c) tohoto odstavce je označena velkým písmenem C. Parkovací známka dle písm. d) tohoto odstavce je označena velkým písmenem D. Parkovací známka dle písm. e) tohoto odstavce je označena velkým písmenem E.

 

Parkovací známka je vydávána vždy na celý kalendářní rok. V případě prodeje parkovací známky typu A, B nebo C v průběhu kalendářního roku, se roční cena parkovací známky snižuje o 1/12 z ceny známky za každý celý, již uplynulý měsíc v kalendářním roce ke dni prodeje parkovací známky.

 

Ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou v zóně B, nejvýše však na dobu 24 hodin, lze v souladu s Nařízením užít v Nařízení vymezené komunikace či jejich úseky označené příslušnou dopravní značkou za tuto cenu: za jedno parkovací místo a jednu půlhodinu 10 Kč.

 

Fyzické osobě je parkovací známka prodána pouze pokud v den prodeje parkovací známky dosáhla věku nejméně 18 let. V případě, že z předložených dokladů vyplývá, že u vozidla není totožný vlastník a provozovatel, je parkovací známka dle čl. I. odst. 2 písm.a) tohoto ceníku pro první vozidlo prodána tomu kdo o prodej známky dříve požádá. Pokud je již prodána parkovací známka pro první vozidlo vlastníku či provozovateli, posuzuje se následující žádost vlastníka či provozovatele týkající se téhož vozidla, jako žádost o prodej známky pro druhé vozidlo.

 

V zóně B je úhrada parkovného prokazována výlučně odečtem údajů z displeje příslušného parkovacího automatu a neplatí zde parkovací známka ani parkovací lístek vydaný automatem v zóně A.

 

Úplné znění nařízení a ceník parkovního viz výše.

 

Parkovné ve Vysokém Mýtě lze nyní platit také on-line prostřednictvím mobilní aplikace a u dvou z nových parkovacích automatů na náměstí rovněž platební kartou.

 

Placení parkovného on-line