Mimořádné omezení provozu na silnici I/35 v Hradecké ulici při rekonstrukci mostu

29.07.20

Ilustrační foto Jaromír AntlV souvislosti s postupem stavebních prací na rekonstruovaném mostě na silnici I/35 v Hradecké ulici ve Vysokém Mýtě dojde během úterý 4. srpna postupně k přesunu betonových svodidel z levé poloviny vozovky na pravou, což významně zpomalí provoz ve směru do Hradce Králové, který vede staveništěm. Doporučujeme proto tranzitní dopravě, aby pro cestu ve směru do Pardubic a Hradce Králové zvolila jinou trasu. Během toho dne nebude v provozu světelná signalizace na křižovatce u Lidlu, na křižovatce s ulicí Pražská a na přechodu pro chodce u autobusového nádraží. Na bezpečnost provozu bude ve zvýšené míře dohlížet městská policie ve spolupráci s Policií ČR.

 

Provoz ve směru od Hradce Králové je po celou dobu rekonstrukce mostu v Hradecké ulici odkloněn před železničním přejezdem ze silnice I/35 na objízdnou trasu po Průmyslové ulici, vlevo po Vraclavské ulici na křižovatku u supermarketu Lidl na silnici I/35, kde objížďka končí.

 

Rekonstrukci mostu provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které odpovídá i za organizačně technické zabezpečení stavby a objízdných tras.