Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 27.9.2021

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a katalog sociálních služeb slouží široké veřejnosti

09.10.19

Plán sociálních služebDva roky pracovali odborníci z řad poskytovatelů, zadavatelů a také uživatelů sociálních služeb, aby připravili výhled do budoucnosti sociálních služeb na Vysokomýtsku. Do plánování byla zapojena i široká veřejnost, a to prostřednictvím dotazníkového šetření a on-line anket. Výsledný dokument tak odráží potřeby seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin, etnických menšin a skupin ohrožených sociálním vyloučením, nezaměstnaností a závislostmi. „Jsem přesvědčen, že Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vytvořil kvalitní základy pro dobré fungování i další rozvoj a udržitelnost sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto, a tím pomůže zlepšit sociální situaci jeho obyvatel,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Dvouletý projekt plánování s názvem Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021 podpořila Evropská unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Koordinátorka plánování sociálních služeb, Kateřina Kubičková, přibližuje celý proces plánování: „Plánování sociálních služeb na Vysokomýtsku navázalo na tradici zahájenou již v roce 2007. Cílem bylo především zajistit co nejkvalitnější sociální služby s ohledem na potřeby jejich uživatelů. Na tvorbě plánu se podílely celkem čtyři pracovní skupiny složené zejména z poskytovatelů jednotlivých služeb. Připomínky k němu však měli možnost vznášet i samotní uživatelé a široká veřejnost.“

 

Plán je živým dokumentem, to znamená, že bude i v budoucnu podle potřeby doplňován a upravován. Předpokládají se další schůzky pracovních skupin, které budou reagovat na aktuální situaci v jednotlivých službách a měnící se poptávku uživatelů. A co je tedy obsahem nového plánu? „Díky průzkumu u veřejnosti, poskytovatelů i uživatelů služeb plán reaguje na aktuální problémy občanů a plánuje např. krizovou pomoc a doplňkové služby, jako je sociální sprcha a potravinová pomoc pro osoby bez přístřeší, navýšení kapacity služeb občanské poradny nebo žádoucí rozvoj kapacit domova se zvláštním režimem. Samozřejmě se počítá i se zachováním služeb stávajících,“ informoval Miroslav Kotoun z Jihočeské rozvojové společnosti, která tvorbu tohoto dokumentu metodicky zajišťovala. Plán je zpracován na roky 2019 – 2021 a bude pravidelně aktualizován.

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města (ZDE) v záložce Městský úřad/Informace/Strategické dokumenty a v tištěné podobě pak na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v budově městského úřadu v ulici Jiráskova 179. Významným bonusem je vytvoření online katalogu sociálních služeb, který díky interaktivnímu vyhledávání usnadní uživatelům služeb získávání informací o nabízených službách a jejich vhodnosti a dostupnosti. Online katalog je dostupný z hlavní strany městských webových stránek, pod označením PODPORUJEME  (ZDE) a na webu www.socialnisluzbyvm.cz.