Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.6.2022

Odbor dopravních a správních agend

22.11.04

Sídlo odboru:
Jiráskova 179, Vysoké Mýto

 

 

   

 

 

Z důvodu komfortnějšího vyřízení požadavků klientů a nárustu administrativy, žádáme, aby poslední žádost na evidenci motorových vozidel a řidičských průkazů na odboru dopravních a správních agend v budově městského úřadu, Jiráskova 179 byla podána nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby městského úřadu. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Vlček, tajemník městského úřadu

 

stastna
  Kristýna Šťastná
vedoucí odboru

Kontakty:

Odbor dopravních a správních agend
Bc. Šťastná Kristýna vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 255
Faltusová Kateřina evidence vozidel Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 253
Matoušková Monika evidence vozidel Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 251
Běloušková Ivana evidence vozidel Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 257
Vrátil Tomáš zkušební komisař, technik Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 247
Konečná Alena evidence řidičů Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 252
Mgr. Morávek Václav přestupky, správní delikty, zkušební komisař Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 249
Nádvorníková Lenka přestupky, správní delikty Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 262
Švecová Radoslava přestupky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 256
Bc. Josefyová Aneta přestupky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 259
Mgr. Bc. Víchová Zdeňka, MBA přestupky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 261
Švadlenová Renata referentka pro pozemní komunikace Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 248
Holub Jaromír, DiS. silniční hospodářství Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 246
Mgr. Benešová Blanka přestupky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 174
Bc. Kacelová Linda vymáhání pohledávek Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 145
Šlégrová Alena přestupky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 136

 

ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH AGEND

 

Registr motorových vozidel

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

1. vykonává agendu podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,

2. vede agendu poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

Evidence řidičů

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

3. vykonává agendu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších,

 

Dopravně správní činnosti

 

4. projednává přestupky podle ustanovení § 16 zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,

5. projednává přestupky podle ustanovení § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

6. projednává přestupky podle ustanovení § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, po zjištění nebo oznámení přestupku vyzývá provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky ve smyslu ustanovení § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

7. projednává přestupky podle ustanovení § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad,

8. vede a vykonává agendu podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

9. vede a vykonává agendu podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

10. ukládá a vybírá pokuty příkazem na místě,

 

Silniční hospodářství

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

11. vede a vykonává agendu speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jiných dotčených právních předpisů,

12. vede a vykonává agendu místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

 

v oblasti samostatné působnosti města

 

13. podílí se na koncepci dopravy ve městě, kterou v případě jejího velkého dopadu pro účastníky silničního provozu nechává schvalovat RM,

14. vede agendu dopravní obslužnosti a jízdních řádů,

15. vydává vyžádaná vyjádření v dopravních záležitostech, zastupuje město jako vlastníka nemovitostí v dopravních záležitostech pokud město v dané věci nezastupuje ORM či OPM,

16. na základě požadavků rady města, jednotlivých odborů, popřípadě z činnosti dopravní komise či činnosti vlastní, podává u příslušného správního orgánu Obecního úřadu obce s rozšířenou působností žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu,

17. zajišťuje agendu dopravní komise.

 

Přestupky a pohledávky

 

v oblasti přenesené působnosti (v souladu s ust. § 103 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů) jako městský úřad pro oblast města Vysokého Mýta a pro obce, se kterými jsou uzavřeny příslušné veřejnoprávní smlouvy

 

 

18 projednává v souladu s ust. § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů: 13 - přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, - přestupky proti veřejnému pořádku, - přestupky proti občanskému soužití a - přestupky proti majetku, a stanoví-li tak zákon zapisuje v souladu s ust. § 106 a § 107 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, pravomocná rozhodnutí o přestupku a pravomocná rozhodnutí o účasti na amnestii do evidence přestupků.

 

v oblasti přenesené působnosti (v souladu s ust. § 103 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů) jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

19. projednává veškeré ostatní přestupky stanovené speciálními zákony, které náleží do kompetence obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností kromě přestupků, které jsou dle tohoto organizačního řádu svěřeny do kompetence jiného odboru a rovněž stanoví-li tak zákon zapisuje v souladu s ust. § 106 a § 107 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, pravomocná rozhodnutí o přestupku a pravomocná rozhodnutí o účasti na amnestii do evidence přestupků,

20. ukládá napomenutí a pokuty příkazem na místě a uložené pokuty rovněž vybírá.

 

v oblasti samostatné působnosti města

 

21. vede agendu výkonu trestu obecně prospěšných prací,

22. provádí šetření a potvrzování skutečností o občanech pro potřeby státních orgánů,

23. vede evidenci, vydává a přijímá příkazové bloky,

24. zajišťuje agendu vymáhání pohledávek vzniklých z činnosti města Vysokého Mýta a jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti,
25. zastupuje veřejný zájem – město Vysoké Mýto a Městský úřad Vysoké Mýto při vymáhání pohledávek dle čl. 24.