Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Odbor vnitřních věcí

22.11.04

Sídlo odboru:
B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

 

   

 

felgr
  Aleš Felgr
vedoucí odboru

 Kontakty:

Odbor vnitřních věcí
Felgr Aleš vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 133
Kořínek Jiří správa počítačových sítí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 175
Ing. Knap Jiří správa počítačových sítí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 120
Vondráček Petr správa počítačových sítí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 120
Mudrichová Jana Klientské centrum - podatelna, ověřování, CzechPoint Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 130
Poklopová Libuše Klientské centrum - podatelna, ověřování, CzechPoint Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 129
Sýkorová Pavla správa budov Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 172
Tesař Jaroslav správa budov
 

 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

1.   provádí vidimaci a legalizaci,

2.   zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT,

 

v samostatné působnosti města

 

3.   zajišťuje činnost klientského centra městského úřadu,

4.   zabezpečuje podatelnu úřadu,

5.   zajišťuje agendu datových stránek včetně konverze dokumentů,

6.   poskytuje informace o agendách a činnostech městského úřadu a o přítomnosti úředníků,

7.   pořizuje movitý majetek města pro provoz úřadu, kromě odboru sociálních služeb, pokud příslušný orgán města nerozhodne v konkrétní věci jinak (např. nákup jako součást projektu),

8.   zajišťuje materiálně technické zabezpečení chodu městského úřadu kromě odboru sociálních služeb,

9.   eviduje klíče a razítka,

10. zajišťuje předplatné tisku,

11. zajišťuje informační systém budov MěÚ,

12. zajišťuje správu, údržbu a úklid, budov č.p. 91 a 92 v ul. B. Smetany a budovy č.p. 179 v ul. Jiráskova a obsluhu plynových kotlů v těchto budovách,

13. vede agendu ztrát a nálezů,

14. spravuje vozidla, vede evidenci jízd, vyhodnocuje autoprovoz,

15. zajištuje výkon funkce pověřence pro ochranu osobních důvodů.

 

IT

16. zajišťuje provoz, údržbu, zabezpečení a rozvoj systému výpočetní  techniky a počítačové sítě,

17. zajišťuje pravidelné zálohování serverů, aplikací a dat,

18. zajišťuje a provádí školení zaměstnanců zařazených do MěÚ v oblasti práce s výpočetní technikou, softwarem a informačními systémy,

19. poskytuje zaměstnancům zařazeným do MěÚ odbornou poradenskou, metodickou a konzultační činnost v oblasti výpočetní techniky,

20. spravuje systém podpisových a šifrovacích certifikátů, vede seznam zaměstnanců oprávněných disponovat zaručeným elektronickým podpisem, zajišťuje vystavování nových a prodlužování stávajících certifikátů,

21. zajišťuje realizaci projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb v rámci potřeb MěÚ,

22. zajišťuje správu a rozvoj GIS,

23. zajišťuje  technickou podporu v oblasti IT pro činnost kontaktních míst veřejné správy Czech POINT,

24. stanovuje organizační a bezpečnostní pravidla pro efektivní a bezpečné využití informačních technologií v rámci Městského úřadu Vysoké Mýto,

25. zpracovává a implementuje do praxe bezpečnostní politiku a další strategické, koncepční a metodické materiály na úseku informačních technologií,

26. zajišťuje bezpečnou výměnu informací s dalšími uživateli informačních systémů,

27. vede evidence přístupových údajů k informačním systémům a aplikacím MěÚ,

28. spravuje agendu služebních telefonů, internetu a kamerového systému,

29. zabezpečuje nákup, provoz a údržbu kopírovacích strojů,

30. vede seznam používaného software a odpovídá za dodržování autorského zákona, činí veškerá opatření proti jeho porušování,

31. zajišťuje obsluhu hlasovacího zařízení při jednáních zastupitelstva města,

32. zajišťuje audiozáznam z jednání zastupitelstva města a jeho zveřejnění na portále města,

33. spravuje datové úložiště materiálů pro členy rady a zastupitelstva města a datové úložiště dokumentů komisí a výborů,

34. spravuje zařízení GPS umístěná ve vozidlech města,

35. zajišťuje proces aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 33. 33. zajišťuje správu a rozvoj webových stránek města,

36. zajišťuje technickou a metodickou podporu pro obce správního obvodu města Vysokého Mýta jako obce s rozšířenou působností v oblasti e-govermentu.