Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.6.2022

Odbor finanční

22.11.04

Sídlo odboru:
B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

 

   

 

zima
  Ing. Michal Zima
vedoucí odboru

 Kontakty:

Odbor finanční
Ing. Zima Michal vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 144
Ing. Svobodová Jana hlavní účetní Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 141
Přibylová Markéta účtárna výdajů Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 143
Říhová Pavlína účtárna příjmů Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 140
Ing. Paulusová Ivana fakturace Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 142
Horáčková Soňa Klientské centrum - pokladna, místní poplatky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 132
Vlková Iva Klientské centrum - pokladna, místní poplatky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 131

 

ODBOR FINANČNÍ

 

v oblasti přenesené působnosti jako městský úřad

 

Místní poplatky, pokladna

1.   vykonává agendu správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

2.   vykonává agendu správy místního poplatku ze psů,

3.   spravuje místní poplatek z ubytovací kapacity kromě kontrolní činnosti,

4.   spravuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství kromě kontrolní činnosti,

5.   vykonává agendu na úseku veřejných sbírek,

6.   vede povolovací řízení v oblasti loterií a jiných podobných her a provozování výherních hracích přístrojů,

7.   vykonává agendu správy místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,

 

v samostatné působnosti města

 

8.   zajišťuje pokladní činnosti města, vede hlavní pokladnu v budově ul. B. Smetany č.p.92 a kontroluje vedení příručních pokladen v budově ul. B. Smetany č.p. 92, v budově ul. Jiráskova č.p.179 a ostatních příručních pokladen města,

9.   vyplácí náhrady tuzemských a zahraničních pracovních cest a prodává parkovací známky,

10. archivuje účetní doklady a ostatní doklady odboru finančního,

 

Účetnictví

11. vede účetnictví, zpracovává účetní výkazy a sestavuje účetní závěrku města Vysokého Mýta,

12. zajišťuje přenos dat, tj. záznamní povinnost účetnictví hospodářské činnosti města do účetnictví města,

13. vede účetní evidenci hmotného a nehmotného majetku města,

14. zajišťuje účetnictví Sociálního fondu města Vysokého Mýta,

15. zajišťuje účetnictví Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta,

16. zajišťuje účetnictví Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta,

17. zajišťuje inventarizaci majetku města,

18. zajišťuje správnost oběhu a přezkušování účetních dokladů,

19. eviduje pohledávky města podle stanoveného rozsahu,

20. zajišťuje peněžní styk Sociálního fondu města Vysokého Mýta, Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta a Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta,

21. spravuje bankovní účty města, zajišťuje denní styk s peněžními ústavy,

22. zajišťuje styk s finančním úřadem, zpracovává agendu města k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmů právnických osob,

23. zajišťuje úhrady přijatých dodavatelských faktur,

24. zajišťuje vystavení odběratelských faktur podle podkladů vystavených jednotlivými správci kapitol rozpočtu města,

 

Ekonomika a rozpočet

25. zpracovává návrh rozpočtu města, rozpočtu Fondu udržitelného rozvoje města a Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta, včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města,

26. zpracovává návrhy rozpočtových opatření a jejich realizaci,

27. zajišťuje pravidelné čtvrtletní kontroly plnění rozpočtu města,

28. zajišťuje finanční vztah ke státnímu rozpočtu,

29. zpracovává finanční vypořádání se státním rozpočtem za příslušný rok nebo jiné určené období a závěrečný účet města,

30. zajišťuje zpracování finančních analýz,

31. zajišťuje zpracování podkladů pro přijetí úvěrů a zajišťuje jejich splácení,

32. zajišťuje styk s finančním úřadem, zpracovává agendy města, k dani darovací, k dani z nemovitých věcí, k dani z nabytí nemovitých věcí a k dani silniční,

33. zajišťuje otevírání limitů pro dotace ze státního rozpočtu.