Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 4.7.2020

Seminář ke komunitnímu plánování sociálních služeb

02.10.06

 
Seminář ke komunitnímu plánování sociálních služeb
 
Ve dnech 2. a 3. října 2006 se ve Vysokém Mýtě koná seminář k problematice komunitního plánování sociálních služeb. Semináře se účastní pracovní skupiny vyslané městy Přelouč, Heřmanův Městec, Pardubice, Holice, Letohrad a Vysoké Mýto. Garantem semináře je Pardubický kraj, který na vzdělávání odborníků v této oblasti obdržel dotaci z fondů Evropské unie. Účastníci vyslechnou příspěvky školitelů a modelově si vyzkouší přípravu projektů komunitního plánování sociálních služeb. Za město Vysoké Mýto se semináře účastní pracovní skupina, kterou jmenovala rada města Vysokého Mýta, ve složení Ing. Iveta Fajglová, Ing. Milan Nádvorník, a Libuše Březinová.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMUNITNÍ  PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VYSOKÉM  MÝTĚ
 
Město Vysoké Mýto realizuje v současné době projekt Komunitní plánování sociálních služeb  (KPSS), který je spolufinancován Evropskou unií (Evropský sociální fond), státním rozpočtem ČR a městem Vysokém Mýtem. Celkové náklady na tuto akci dosahují 531 tis. korun. Z této částky je 80% příspěvek ze strukturálních fondů a 20% příspěvek z národních veřejných zdrojů. Projekt bude uskutečňován  ve městě Vysokém Mýtě a spádových obcích Brteč, Domoradice, Lhůta u VM, Svařeň, Vanice.
            Komunitní plánování je nástroj, který pomáhá zajišťovat územní dostupnost sociálních služeb v jednotlivých obcích nebo regionech. Jeho prostřednictvím hledáme odpověď na otázku: „Jaké sociální služby mají v obci, městě, regionu být, aby odpovídaly specifikům místa, potřebám celé komunity i potřebám jednotlivců?“
Základní hodnoty, na kterých je komunitní plánování založeno, souvisí zejména s principy sociálního začleňování. Jedná se o zvyšování dostupnosti především alternativních služeb k péči ústavní (podpora setrvání lidí ve svém vlastním prostředí), zvyšování kvality služeb směřující k zajištění lepší ochrany práv uživatelů služeb, propojenost s ostatními systémy (zdravotnictví, vzdělávání, bydlení, zaměstnávání).
            Mezi hlavní principy komunitního plánování patří zejména princip partnerství a spolupráce mezi zadavateli, všemi poskytujícími subjekty a uživateli služeb. Zadavatelem je subjekt, který odpovídá za zajištění sociálních služeb v místě (obec, svazek obcí nebo kraj), poskytovatelem je myšlen jakýkoliv poskytovatel bez rozdílu zřizovatele, tedy i nestátní nezisková organizace nebo fyzická osoba a uživatel je konzument služeb, člověk, který je v nepříznivé sociální situaci a jemuž jsou služby určeny. Je označován za nejdůležitějšího účastníka KPSS, od jehož potřeb by se měl proces plánování odvíjet. Dalším principem je zapojování veřejnosti, která má být průběžně seznamována s postupem a výsledky komunitního plánování, aby byl celý plánovací proces od počátku transparentní. Nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci, to vše zastřešené principem hledání nových lidských a finančních zdrojů.
            Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní řešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti v tomto případě nejsou pouze materiální, finanční a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cílů komunitního plánování podílet.
 
Ing. Iveta Fajglová, odbor sociálních služeb