Dny evropského dědictví

05.09.06

Dny evropského dědictví (EHD) ve Vysoké Mýtě.
 
Tak jako každý rok, budou i letos v září probíhat Dny evropského kulturního dědictví (EHD – European Heritage Days), kdy se otvírají pro veřejnost  památky buď  zdarma, nebo za snížené vstupné, nebo památky běžně nepřístupné návštěvníkům.
 
Letošní ročník EHD se  bude konat od 9. do 17. září 2006. Národní téma pro rok 2006  je „Otisk slavných jmen – historické objekty v nichž žili slavní lidé“. Národní zahájení se uskuteční 9. září v Jičíně.
 
Ve Vysokém Mýtě budou památky a doprovodné akce zpřístupněny veřejnosti zdarma o víkendu 16. a 17. září. Současně bude na náměstí Přemysla Otakara II. probíhat i kulturní akce – Mezinárodní partnerské dny Entrevue.
 
Zdarma budou zpřístupněny tyto vysokomýtské památky a akce:
 
Galerie na Mýtě, ul. Tůmova. Měšťanský dům z první pol. 19. století s upravenými kamennými ostěními původních výloh. Trámové stropy, klenby. 
Otevřeno 16. a 17. 9. 2006, 9.00 – 11.00, 13.00 – 17.00 h
Současně zde bude probíhat výstava „Mařákovci a jejich doba“. Výstava děl Kavána, Kalvody, Panušky, Březiny, Bubeníčka, Hudečka a dalších.
Výstava potrvá od 16. 9. do 24. 9. 2006
 
Husův sbor, ul. Hálkova. Moderní chrámová architektura z roku 1937, navazující svým výrazem na českou architekturu 20. let. V průčelí před štítem plochá věžovitá část zakončená kalichem a dvojitým křížem.
Otevřeno 16. 9. 2006, 13.00 – 17.00 h
 
Kostel Nejsvětější Trojice, Jungmannovy sady. Byl postaven r. 1543 mistrem Blažejem z Litomyšle, rozšířen r. 1592 mistrem Trebkem. Kněžiště je pozdně gotické, loď restaurována v baroku. Zbytky pískovcových náhrobků. Na hlavním oltáři se nachází nejstarší obraz Vysokého Mýta z poloviny 18. století. 
Otevřeno 16. - 17. 9. 2006, 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h
 
Kostel sv. Vavřince, nám. Vaňorného. Gotický chrám ze 13. stol. Hlavní loď je vysoká přes 21 m. V kostele se nachází pozoruhodná cínová křtitelnice z r. 1499. Hlavní oltář s obrazem Petra Brandla Nanebevzetí Panny Marie z roku 1787 je řazen k největším skvostům barokního umění východních Čech.
Otevřeno 16. - 17. 9. 2006, 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h
 
Galerie ve Zvonici, nám. Vaňorného. Zvonice byla vystavěna ze zbytků zdiva zrušených klášterů v letech 1583-85. V letech 1958-89 byl vnitřek Zvonice upraven do čtyř podlaží a proměněn ve stálou expozici sbírek Městské galerie.
Otevřeno 16. 9. 2006, 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h
Současně zde probíhá výstava Bernard Lesaing. Jedná se o výstavu předního francouzského fotografa, konaná v rámci Mezinárodních partnerských dní Entrevue 2006.
 
Pražská brána, Pražská ul. nejvyšší věž (31 m) bývalého středověkého města s hodinami. Byla stanovištěm a příbytkem hlásného. Dnes je využívána jako vyhlídková věž.
Otevřeno 17. 9. 2006, 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 h
Na ochozu vyhlídkové věže vysoké 48 m je instalována stálá expozice dobových snímků, dokumentující stavební proměny Vysokého Mýta od poloviny 19. století a krátkodobá výstava kreseb historických domů od žáků vysokomýtských měšťanských a reálných škol ze 60. a 70. let 19. stol.
 
Městské hradby, v Jungmannových sadech se uchovaly pamětní desky, vsazené do hradebních zdí, připomínající jména osobností a důležitá data v historii města.
Přístupny stále.
 
Náměstí Přemysla Otakara II., největší čtvercové náměstí v České republice. Jeho rozloha je 2 ha. V r. 1997 bylo celé zrekonstruované. Uprostřed stojí 14 m vysoký mariánský sloup se sochou P. Marie.
Přístupné stále.
Ve dnech 15. – 17. 9. 2006 se zde konají Mezinárodní partnerské dny ENTREVUE 2006
15. 9. Večer s přáteli - kulturní program ve večerních hodinách - účinkují mj. soubory z partnerských měst Korbach (Německo) a Pyrzyce (Polsko). 16. 9. Celodenní kulturní program na náměstí: jarmark, koncerty, divadla, atrakce pro děti, a další.
 
Regionální muzeum, ul. A.V. Šembery. Regionální muzeum - nachází se v rodném domě Aloise Vojtěcha Šembery. Muzeum bylo založené r. 1871 jako nejstarší "venkovské" muzeum v Čechách. Stálá expozice (sklo, porcelán, cín, etnografie, cechy, řemesla, živnosti, měsťanský portrét, Smutkův betlém, kupecký krám, pracovna A.V. Šembery) 
Otevřeno 17. 9. 2006, 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 h
Současně zde probíhá výstava Pochodem vchod aneb pochod českého pěšáka dějinami. Průřez historií pěchotního vojska na našem území.
 
Vysokomýtský hřbitov
Procházka po vysokomýtském hřbitově s průvodcem, který zájemce seznámí s životem a místem posledního odpočinku některých známých či dnes již zapomenutých vysokomýtských osobností
14. 9. 2006, 16.00 – u hlavní brány hřbitova
 
Památkový areál, kostel sv. Mikuláše – Vraclav. Barokní areál: - kostel sv. Mikuláše (soubor barokních plastik),  budova bývalých lázní (expozice k historii lázní a dějinám obce Vraclav), poustevna 
Otevřeno 17. 9. 2006,  9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 h
 
Podkarpatský dřevěný kostelík, Dobříkov. Kostelík je dvousrubová stavba, sroubená z ručně štípaných a dotesávaných dubových kmenů, v byzantsko-gotickém stylu. Byl postaven v roce 1669 ve Velké Kopani na Podkarpatské Rusi.
Otevřeno 17. 9. 2006, 14.00 - 17.00 h
 
Více informací:
 
Sdružení historických sídel
http://www.shscms.cz/ehd/onlinekatalog.php
 
nebo
 
Informační centrum
B.Smetany 92
566 32  Vysoké Mýto
Tel: 465 466 112, 113
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript