Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2013-06 ze dne 13.11.2013

14.11.13

Souhrn usnesení č. 6/13 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 13. 11.  2013

 

 

 

169/13

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

 

170/13

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu pana Jiřího Kovaříka a Ing. Jana Pešinu. 

 

 

171/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Rozbor hospodaření sestavený k 30. 9. 2013

3.   Rozpočtové opatření č. 5 – 2013

4.   Návrh převodů nemovitých věcí

5.   Pořízení Změny č. 2 územního plánu Vysoké Mýto

6.   Různé

7.   Diskuse

8.   Závěr

 

 

 

172/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 6. 11. 2013.

 

 

 

173/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2013 ze dne 21.října 2013.

 

 

 

174/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

175/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.5-2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2013

 

 

 

176/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 696.724 Kč dle přílohy do vlastnictví SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto, IČ 61237779.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2013

 

 

 

 

177/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3727-102/2013 označeného jako parc. č. 1690/59 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto Tenisovému klubu LTC Vysoké Mýto, se sídlem Sportovní 224, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 22.902,- Kč. Před uzavřením kupní smlouvy musí být uhrazena částka odpovídající obvyklému nájemnému za bezesmluvní užívání za dobu užívání.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2013

 

 

 

178/13

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „b“ tohoto usnesení mění na:

b

804/2

8/125

Roman   Flidr

Sruby   117

 589.643,-

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2013

 

 

 

179/13

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „n“ tohoto usnesení mění na:

n

805/14

21/500

Ing.   Žaneta Holasová

V   Peklovcích 502, Vys. Mýto

 387.160,-

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2013

 

 

 

 

180/13                                                                                                          

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 71-204/2013 označeného jako parc. č. 88/5 ostatní plocha – jiná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům Martinu a Ditě Brandovým, oba bytem Svařeň 46, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 19.729,- Kč. Stanovená kupní cena je včetně úhrady za bezesmluvní užívání pozemku za 2 roky zpětně.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.12.2013

 

 

 

  

181/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

pořízení Změny č.2 územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

 

182/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

místostarostu ing. Františka Jiraského pro spolupráci na pořízení Změny č. 2 ÚP Vysoké Mýto.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      místostarosta

 

 

 

 

183/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 56 000 Kč Vysokomýtské nemocnici, IČO 71207856, na antidekubitní matrace pro lůžková oddělení následné péče.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2013

 

 

 

 

184/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 200 000 Kč Gymnáziu Vysoké Mýto, IČO 49 314 645, na opravu a rekonstrukci chlapeckých WC v prvním patře.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2013

 

 

 

185/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

mimořádný členský příspěvek ve výši 12 558 Kč pro Mikroregion Vysokomýtsko na dofinancování kalendáře svazku obcí.

  

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

186/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto pro paní Mgr. Olgu Steinfeldovou a pana RNDr. Vladislava Steinfelda, oba bytem Bratří Škorpilů č.p. 19, 566 01 Vysoké Mýto, na dům Bří. Škorpilů č.p. 19, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto, ve výši 14.202,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: jednání ZM

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 


xlsxVýsledky hlasování15.7 KB