Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2013-02 ze dne 20.3.2013

22.03.13

Souhrn usnesení č. 2/13 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 20.  3.  2013

 

 

15/13

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

 

16/13

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Ing. Miloslava Coufala a Ing. Jana Pešinu.

 

 

17/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

 

1.   Zahájení

2.   Rozpočtové opatření č. 1-2013

3.   Návrh převodů nemovitých a movitých věcí      

4.   Změna č. 2 územního plánu Vysoké Mýto - schválení zadání

5.   Různé

6.   Diskuse

7.   Závěr

 

 

 

18/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 13. 3. 2013.

 

 

 

19/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.1-2013 ze dne 18.února 2013.

 

 

 

20/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.1–2013 ve znění doplňku č. 1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20. 3. 2013

 

 

 

21/13

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej pozemku označeného jako parc. č. 4643/38 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.03.2013

 

 

 

 

 

22/13

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „l“ tohoto usnesení mění na:

l

804/12

41/500

Milan Kuchynka

Svařeň 32, Vysoké Mýto

 717.120,-

           

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

 

23/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/HUO/511/2013-HUOM Sp 79/2006 JIN mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi. Smlouva se týká převodu pozemků označených jako parc. č. 2852/1, 2852/2 a 2852/4 vše ostatní plocha-sportoviště v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

 

24/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 1981/4 a pozemku parc. č. 1981/4 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ELESTAV s.r.o., IČ 25993046, Vraclavská 237, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 91.608,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

25/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

vyjádření k záměru prodeje nemovitostí podané dne 29.01.2013, čj. 2776/2013/OPM panem Bc. Miroslavem Viktorínem.

 

 

 

26/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 1923/10 ostatní plocha-jiná plocha a parc. č. 1926/5 ostatní plocha-manipulační plocha včetně staveb na nich umístěných (chodníky) v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Bytový komplex Nový Pivovar, s.r.o., IČ 27570231, se sídlem Poděbradská 538/46, Praha 9.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

 

 

27/13

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej části pozemku označeného jako parc. č. 1306/2 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

28/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům parc. č. 4666/272 a parc. č. 4571/9 vše obci a k.ú. Vysoké Mýto, a to takto:

Výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 4666/272 dle GP č. 3696-1/2013 a pozemku parc. č.4571/9 dle GP č. 3500-243/2010, vše v k. ú. Vysoké Mýto se stane město Vysoké Mýto, výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 4666/370 dle GP č. 3696-1/2013 a pozemku parc.č. 4571/29 dle GP č. 3500-243/2010, vše v k. ú. Vysoké Mýto se stane paní Pavlína Ptáčková.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

29/13

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 78/08 ze dne 11.06.2008 tak, že slova „a to nejpozději do 5 let od uzavření kupní smlouvy“ mění na „do 30.11.2016.“

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

 

30/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 89/3 v čp. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu čp. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako parc. č. 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a parc. č. 347 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto panu Lukáši Klofandovi, bytem Sv. Čecha 89, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 986.000,- Kč. V případě neuzavření kupní smlouvy, ZM schvaluje prodej výše uvedené bytové jednotky včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu a na pozemcích osobám dle následujícího pořadí:

2) Jan Buben, Zádolí 32 za kupní cenu ve výši 905.000,- Kč,

3) Martin Klofanda, U Staré zastávky 527, Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 901.000,- Kč,

4) Mgr. Martina Jetmarová, Tisovská 317, Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 875.625,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

31/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

splácení škody ve výši 23.998,-Kč paní M. K., bytem Vysoké Mýto formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1000,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

32/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování movitých věcí v celkové hodnotě 24.195,- Kč dle přílohy tohoto usnesení a knihovního fondu Městské knihovny Vysoké Mýto zaevidovaného dle programu CLAVIUS od 13.12.2012 do 31.12.2012 do vlastnictví společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.  

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

33/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření smlouvy o spolupráci s městem Ozorków v Polsku.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: březen 2013

 

 

 

34/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

změny zřizovacích listin v úplném znění školských příspěvkových organizací dle předložených návrhů:

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto      

Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OVV

 

 

 

35/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace na projekty na podporu sportu na rok 2013 nad 50. tis. Kč:

Dotace města Vysokého Mýta na sportovní aktivity

v roce  2013 nad  50.000 Kč

 

Žadatel

Název projektu 2013

Schválená výše dotace 2013

 

Mikádo – středisko volného času, Choceňská 190, Vysoké Mýto

Pokrytí části nákladů na pronájmy sportovišť

90 000 Kč

 

Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto (SKK)

Podpora sportovní činnosti klubu kanoistiky

70 000 Kč

 

Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, Sportovní 224, Vysoké Mýto

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže tenisového klubu LTC Vysoké Mýto, účast v soutěžích družstev a jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a tenisové haly

65 000 Kč

 

Plavecký klub Vysoké Mýto,  Vysoké Mýto

„Mistři ČR 2013“  "Reprezentanti ČR"

140 000 Kč

 

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto, Českých Bratří 140, Vysoké Mýto

1. Volnočasové sportovní aktivity mládeže s jejich postupným zapojením do nejvyšší celostátní soutěže mladých i dospělých                         2. Zachování vrcholového futsalu ve Vysokém Mýtě

155 000 Kč

 

SK Vysoké Mýto o.s.,  Husova 117, Vysoké Mýto

Sportovní aktivity

355 000 Kč

 

TJ Sokol Vysoké Mýto

Sportovní a volnočasové aktivity mládeže

150 000 Kč

 

CELKEM

 

1 025 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OVV

 

 

36/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

snahu Pardubického kraje o redukci školských zařízení. Předložený návrh spočívající v uzavření ubytovací kapacity však zastupitelstvo považuje za dlouhodobě nevhodný a neefektivní. Tímto krokem dojde k dramatickému poklesu kvality ubytování žáků SŠ ve městě a přímý důsledek bude ztráta zájmu uchazečů o studium na VOŠS.

Pokud je provoz Domova mládeže pro Pardubický kraj neperspektivní, město Vysoké Mýto nabízí převzetí zřizovatelské role i nemovitosti.

Jelikož areál Domova mládeže byl v minulosti stavěn občany Vysokého Mýta a studenty v akci „Z“ cítíme morální právo a povinnost vůči občanům i studentům se o zařízení postarat.

 

 

37/13

 

Zastupitelstvo město ukládá

 

starostovi jednat s Pardubickým krajem o majetkovém narovnání (směnách, bezúplatném převodu,…) dalších nemovitostí.

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

xlsVýsledky hlasování - 20.3.201352.5 KB