Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 17.9.2019

Usnesení ZM č. 2013-01 ze dne 20.2.2013

22.02.13

Souhrn usnesení č. 1/13 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 20.  2.  2013

 

1/13

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

2/13

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a pana Jiřího Kovaříka.

 

 

3/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2012     

3.   Různé

4.   Diskuse

5.   Závěr

 

 

4/13

Zastupitelstvo města schvaluje

 

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2012. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

5/13

 

Zastupitelstvo města jmenuje

 

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2012 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, Markéta Klementová a JUDr. Libor Poláček.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

6/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro výběrové řízení na dodavatele sanace základů budovy bývalého soudu na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

7/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0876/S k projektu „Muzeum českého karosářství – rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení“, který je vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00876., podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 18.03.2013

 

 

8/13

 

Zastupitelstvo města uděluje

 

Výroční ceny Města Vysokého Mýta podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2012 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru konaném dne 7. března 2013.

 

 

9/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej budovy č.p. 6 Pražské Předměstí stojící na pozemku parc. č. 2138/10 a pozemku parc. č. 2138/10, budovy bez čp/če (garáže a sklady) stojící na pozemku parc. č. 2138/11 a pozemku parc. č. 2138/11, budovy bez čp/če (garáže pro nákladní automobily) stojící na pozemku parc. č. 2140/2 a pozemku parc. č. 2140/2, budovy bez čp/če (sklad pohotovostního materiálu) stojící na pozemku parc. č. 2138/12 a pozemku parc. č. 2138/12, budovy bez čp/če (kolna) stojící na pozemku parc. č. 2142/4 a pozemku parc. č. 2142/4, pozemku parc. č. 2142/3 zahrada, pozemku parc. č. 2140/1 zahrada a budovy bez čp/če (šatny a sociální zařízení) stojící na pozemku parc. č. 5156/18 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, za celkovou kupní cenu 7.200.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

10/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

vyjádření k záměru prodeje nemovitostí podané dne 17.12.2012, čj. 30361/2012/OPM na základě plné moci Mgr. Janem Lipavským, advokátem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.02.2013

 

 

 

11/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

vyjádření k záměru prodeje nemovitostí podané dne 17.12.2012, čj. 30412/2012/OPM panem Petrem Štanglicou.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.02.2013

 

 

12/13

 

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 30/07 ze dne 21.03.2007.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

13/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3010-12/2007 označeného jako parc. č. 4835/4 ostatní  plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto Ing. Ivě Leňové (nar. 25.05.1966), bytem Erbenova 25, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 14.640,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2013

 

 

14/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

analýzu možného osvobození od poplatku dle vyhlášky č. 5/2012.

 

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 

Jiří  K o v a ř í k

člen rady města

 

 

xlsVýsledky hlasování - 20.2.201342 KB