Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 21.9.2019

Usnesení ZM č. 2011-01 ze dne 16.2.2011

28.02.11

 

Souhrn usnesení č. 1/11 ze zasedání Zastupitelstva města

Vysokého Mýta konaného dne 16. 2. 2011
1/11


Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou, Ing. Jana Pešinu a zapisovatelkou Olgu Vítkovou.

2/11


Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení Ing. Pavla Kubů, Mgr. Bc. Jitku Loskotovou a Doc. PhDr. Jana Klímu.

3/11


Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:


1.   Zahájení

2.   Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2010

3.   Návrh převodů nemovitostí

4.   Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě

5.   Různé

6.   Diskuse

7.   Závěr

4/11


Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období.

5/11


Zastupitelstvo města schvaluje


volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2010.

6/11

Zastupitelstvo města jmenuje


volební komisi pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2010 ve složení: Jiří Kovařík, Mgr. Jiří Junek, PaedDr. Josef Mlíka, Mgr. Marie Lněničková, Markéta Klementová.

7/11


Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „p" tohoto usnesení mění na:


p

805/16

3/50

Michal a Markéta Novákovi

Brandlova 357, Vysoké Mýto

 541.696,-
Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.20118/11

Zastupitelstvo města schvaluje


prodej bytové jednotky č. 560/7  v č.p. 560 v ulici V Zahrádkách, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 395/10000 na společných částech domu č.p. 560, 561 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1557/2 a 1557/5 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Marku Simonovi, bytem Zedníčkova 355, Vysoké Mýto za cenu ve výši 480.000,- Kč.

9/11


Zastupitelstvo města schvaluje


prodej bytové jednotky č. 678/16  v č.p. 678 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 97/5000 na společných částech domu č.p. 677, 678 a na pozemcích označených jako p.p.č. 4644/92 a 4644/93 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Daně Bartošové, bytem Janov 311 za cenu ve výši 600.000,- Kč.

           

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2011
10/11


Zastupitelstvo města schvaluje


prověřit možnost rozšíření parkování do zelené plochy blíže k domům čp. 419 a 422

v ulici Sladovnická.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           30.6.2011

11/11


Zastupitelstvo města schvaluje

projekt firmy Optima, spol. s r.o. - Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě - 2.etapa a v případě obdržení dotace poskytnutí finanční částky z rozpočtu Města Vysoké Mýta ve výši min. 30% rozpočtových nákladů na realizaci stavby.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

12/11


Zastupitelstvo města schvaluje


záměr budoucích vzájemných majetkových převodů, jímž by město získalo areál v ulici Průmyslová a ukládá radě města předložit schválení převodů na příštím zasedání zastupitelstva města.
     

13/11


Zastupitelstvo města uděluje


Výroční ceny města Vysokého Mýta podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební komisi jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru konaném dne 3. března 2011.