Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 21.9.2019

Usnesení ZM č. 2010-08 ze dne 24.11.2010

02.12.10

 

Souhrn usnesení č. 8/10 ze zasedání Zastupitelstva města

Vysokého Mýta konaného dne 24.11. 2010


 

151/10


Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a Ivanu Zemkovou a zapisovatelkou Olgu Vítkovou.
152/10


Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení Ing. Romana Baťu, PaedDr. Jiřího Podroužka a Josefa Vondráčka.


 

153/10

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:


1. Zahájení

2. Volba členů finančního výboru

3. Volba členů kontrolního výboru

4. Vyplácení odměny členům ZM, RM a předsedům komisí a výborů

5. Různé

6. Diskuse

7. Závěr
154/10


Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období.155/10

Zastupitelstvo města volí člena finančního výboru p. Mgr. Jindřišku Klaudovou.


156/10

Zastupitelstvo města volí člena finančního výboru p. Helenu Kejzlarovou.                 157/10

Zastupitelstvo města volí člena finančního výboru p. Ing. Pavla Kubů.                 158/10

Zastupitelstvo města volí člena finančního výboru p. Ing. Irenu Davidovou.


159/10

Zastupitelstvo města volí člena finančního výboru p. MUDr. Lenku Dejdarovou.                


160/10

Zastupitelstvo města volí člena finančního výboru p. Ing. Romana Baťu.161/10

Zastupitelstvo města volí člena finančního výboru p. Evu Tomáškovou.                


162/10

Zastupitelstvo města volí člena finančního výboru p. Mgr. Bc. Jitku Loskotovou.


163/10

Zastupitelstvo města volí člena kontrolního výboru p. PaedDr. Augustina Andrleho.       164/10


Zastupitelstvo města volí člena kontrolního výboru p. Lubomíra Lacmana.  165/10

Zastupitelstvo města volí člena kontrolního výboru p. Ing. Dušana Lipavského.      166/10


Zastupitelstvo města volí člena kontrolního výboru p. Alenu Jeníčkovou.   


167/10


Zastupitelstvo města volí člena kontrolního výboru p. Ilonu Moučkovou.   


168/10


Zastupitelstvo města volí člena kontrolního výboru p. Mgr. Jiřího Junka.    


169/10


Zastupitelstvo města volí člena kontrolního výboru p. Josefa Ledajakse.    


170/10


Zastupitelstvo města volí člena kontrolního výboru p. Evu Ropkovou.


171/10


Zastupitelstvo města v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 0 Kč měsíčně.
172/10


Zastupitelstvo města v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města ve výši 2.000,-- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode zvolení do funkce.


 

173/10


Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru i kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 1.250,-- Kč měsíčně, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce,  člena finančního i kontrolního výboru ve výši 0 Kč měsíčně. 
174/10


Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích stanoví pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města odměnu za výkon funkce člena finančního výboru i kontrolního výboru zastupitelstva ve výši

0 Kč měsíčně.
175/10


Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy komise rady města ve výši 1.250,-- Kč měsíčně,  odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce,

člena komise rady ve výši 0 Kč měsíčně. 
176/10


Zastupitelstvo města v souladu s §77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.