Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 21.9.2019

Usnesení ZM č. 2010-07 ze dne 10.11.2010

12.11.10

 

Souhrn usnesení č. 7/10 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města

Vysokého Mýta

 konaného dne 10.11. 2010


136/10


Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu Mgr. Josefa Vondráčka a Luďka Hejhala zapisovatelkou Olgu Vítkovou. 



137/10

Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


       1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

             a zapisovatele

       2) Schválení programu

       3) Volba starosty a místostarosty

           a) určení počtu místostarostů

           b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva

               vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

           c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

           d) volba starosty

           e) volba místostarosty (místostarostů)

            f) volba členů rady města

       4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

           a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

           b) volba předsedy finančního výboru

           c) volba předsedy kontrolního výboru

       6) Vyhlášení výběrového řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro

            rok 2011 na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto

        7) Diskuse


138/10


Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho místostarosty.







139/10

Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty města a místostarosty města  budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.





140/10


Zastupitelstvo města volí starostou města Vysokého Mýta Ing. Miloslava Souška.



141/10


Zastupitelstvo města volí místostarostou města Vysokého Mýta Ing. Františka Jiraského.





142/10


Zastupitelstvo města volí členem Rady města Vysokého Mýta Ing. Miloslava Coufala.





143/10


Zastupitelstvo města volí členem Rady města Vysokého Mýta MUDr. Jiřinu Šafrovou.





144/10


Zastupitelstvo města volí členem Rady města Vysokého Mýta Ing. Jana Pešinu.







145/10


Zastupitelstvo města volí členem Rady města Vysokého Mýta Jiřího Kovaříka.





146/10


Zastupitelstvo města volí členem Rady města Vysokého Mýta Ivanu Zemkovou.





147/10


Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou devítičlenné.






148/10

Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru města Vysokého Mýta PaedDr. Jiřího Podroužka.                                              





149/10

Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru města Vysokého Mýta Mgr. Jana Štangla DiS.




150/10

Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto v roce 2011 dle předloženého návrhu.     
    

 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  11. 11. 2010