Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 21.9.2019

Usnesení ZM č. 2010-05 ze dne 27.7.2010

30.07.10

 

Souhrn usnesení č. 5/10 ze zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

 konaného dne 27.7. 2010

103/10


Zastupitelstvo města schvaluje

                                                                                                                                

navržený pořad jednání zastupitelstva města.

                                                                                                                                

           


104/10

                                                                                                                     

Zastupitelstvo města schvaluje


činnost RM za uplynulé období dle zasílaných usnesení z jejich zasedání.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         


105/10


Zastupitelstvo města vydává


vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín:  ihned106/10

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení ZM č. 4/10 ze dne 13. 01. 2010 ve znění „Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č. p. 66 na pozemku označeném jako p. p. č. 1179 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto včetně pozemku panu Zdeňku Hlavatému, (nar.: 18.04.1966), IČ 18085369, bytem Rovensko 66 za kupní cenu 4.000.000,-Kč. Na nemovitostech bude zřízeno předkupní právo na dobu pěti let.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned107/10


Zastupitelstvo města schvaluje

prodej budovy č. p. 66 na pozemku označeném jako p. p. č. 1179 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto včetně pozemku panu Ivu Benešovi
(nar.: 14. 11. 1966), IČ 401 57 784, bytem Brandlova 1, Vysoké Mýto za kupní cenu
3.350.000,-Kč. Na nemovitostech bude zřízeno předkupní právo na dobu pěti let.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 08. 2010


 

108/10

Zastupitelstvo města schvaluje


veškerá usnesení jednotlivě po jejich přednesení v průběhu jednání.


                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    

           


Ing. Martin  K r e j z a

starosta


Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta