Podávání žádostí o informace


Podávání žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů


Podávání žádostí

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:
písemně
- poštou na adresu povinného subjektu
- na podatelně
Žádost lze podat prostřednictvím formuláře.
ústně
- telefonicky
- osobně na jednotlivých odborech
elektronicky
- zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   nebo prostřednictvím elektronické podatelny či datové schránky.
Písemná žádost musí obsahovat tyto základní informace:
Pro fyzické osoby:              jméno a příjmení
                                        adresa bydliště: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
                                        datum narození žadatele
                                        požadované informace
                                          
Pro právnické osoby:         název
                                        adresa sídla: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
                                        IČO
                                        požadované informace
                                          

Řízení o poskytování informací

Informaci městský úřad poskytuje zpravidla do 15 dnů ode dne doručení, jinak rozhodne o neposkytnutí informace, či její části.
O odvolání proti rozhodnutí městského úřadu rozhoduje věcně příslušný krajský úřad. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, se podává písemně poštou nebo na podatelně městského úřadu, do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí).
V případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se zato, že byla odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení. 
  •  
    Fyzické osoby
  •  
    Právnické osoby