Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 12.7.2020

Vyhláška č. 1/2002, kterou se mění vyhláška č.2/2001 o místním poplatku za komunální odpad

21.01.02

  Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 1/2002, kterou se mění vyhláška č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta vydává dne  16.12.2002 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  tuto obecně závaznou vyhlášku.
 

Čl. 1

 
Vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění takto:
 
V článku 3 odst. 1 zní:
 
       „(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 370,- Kč a je tvořena
a)         z částky 126,- Kč za kalendářní rok a
b)         z částky 244,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.Skutečné náklady činily 3,007.000,- Kč a byly rozúčtovány tak, že tato částka byla vydělena počtem všech předpokládaných poplatníků dle čl. 2 této vyhlášky což je počet ve výši 12 340.“
           
 

Čl. 2

        

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2003.
 
 
 
Bohuslav Fencl
starosta města Vysokého Mýta
 
 
 
Ing. Martin Krejza
místostarosta města Vysokého Mýta