Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 12.7.2020

Vyhláška č. 4/2004, kterou se mění vyhláška 2/2001 o místním poplatku za komunální odpad

17.04.04

 

Město Vysoké Mýto

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,
kterou se mění vyhláška č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003.

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 15.12.2004 usnesením č. 192/04 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášk:
 

Čl. I

 

Vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003 se mění takto:

V článku 3 odst. 1 zní:

„(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 420,- Kč a je tvořena
a) z částky 170,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 3,354.000,- Kč a byly rozúčtovány tak, že tato částka byla vydělena počtem všech předpokládaných poplatníků dle čl. 2 této vyhlášky, což je počet ve výši 12 680. Jelikož tyto náklady převyšují částku 250,- Kč na poplatníka, je tato částka stanovena ve výši 250,- Kč.“


Čl. II

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005.Bohuslav Fencl
starosta města Vysokého MýtaIng. Martin Krejza
místostarosta města Vysokého Mýta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: