Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 12.7.2020

Vyhláška č. 2/2002, kterou se mění vyhláška č.3/2001 o systému nakládání s odpadem

17.02.02

 
Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 2/2002, kterou se mění vyhláška č. 3/2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta vydává dne 16.12.2002 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 


Čl. 1

 Vyhláška č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, se mění takto:


1. V článku 1 odst. 1 se za slovo „Lhůta“ vkládá slovo „Domoradice“

2. V článku 5 se v přehledu tříděných nebezpečných odpadů ruší slovo „léky“ a přehled začíná slovy – „baterie a akumulátory“

3. V článku 5 se v poslední větě za slovo „chemikálie“ vkládá slovo „léky“

4. V článku 6 odst. 2 se za slovo „Vinice“ vkládá slovo „Domoradice“

5. V článku 6 odst. 3 se za slovo „chemikálie“ vkládá slovo „léky“

6. V čl. 6 odst. 6 se slova „Vysoké Mýto 2 – Šnakov“ zrušují a za slovo „Vrcha“ se vkládá slovo „Domoradice“

7. V čl. 7 v poslední větě se slova „Vysoké Mýto 2 – Šnakov“ zrušují a za slovo „Vrcha“ se vkládá slovo „Domoradice“

8. V čl. 8 se slova „Vysoké Mýto 2 – Šnakov“ zrušují a za slovo „Vrcha“ se vkládá slovo „Domoradice“

9. V čl. 10 se slova „stavební úřad – ŽP“ nahrazují slovy „Vysoké Mýto“

Čl. 2

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2003.Bohuslav Fencl
starosta města Vysokého MýtaIng. Martin Krejza
místostarosta města Vysokého Mýta


Přílohy č. 1 – 4 zní:

Příloha č. 1

Umístění barevných kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu


sklo plasty papír

1. ul. Palackého (Konzum) / / / 
2. ul. Sladovnická / / /
3. ul. Pivovarská (pí.Synková) / / /
4. ul. Štefánikova (Diskont / // /
5. ul. Na stráni (Limperka) / / /
6. ul. Lipová (autob. zastávka) / / /
7. ul. Litomyšlská (M-klub) / / /
8. ul. Pivovarská (Včela) / / /
9. ul. Peklovecká (pod čistírnou) / / /
10.ul. Kpt. Poplera(u mlýna) / / /
11. ul. Jeronýmova / / /
12. ul. Pražská (prodejna Hejl) / / /
13. ul. Rokycanova (Potraviny) / // /
14. ul. 17.listopadu (prodejna) / // /
15. ul. Ležáků / / /
16. ul. U potoka / / /
17. Tyršovo nám.(Sokolovna) / / /
18. ul.Tůmova (parkoviště) / / /
19. nám. T.G.Masaryka (Sezam) / // /
20. Svařeň / / -
21. Brteč / / -
22.Vanice / / -
23.Lhůta / / /
24.Knířov / / /
25.Vysoké Mýto 3 - Vinice / / -
26. Domoradice / /// /

Příloha č. 2

Umístění sběrných dvorů a otvírací doba

1. ul. Kpt. Poplera (výjezd na Ústí n/O) - pondělí, čtvrtek 
2. U kasáren (ul. gen. Svatoně) - úterý, pátek
3. U benziny (ul. Průmyslová) - středa, sobota

Letní čas: 14,00 - 18,00 všední dny
8,00 - 12,00 sobota

Zimní čas: 13,00 - 17,00 všední dny 
8,00 - 12,00 sobota


Příloha č. 3

Umístění nádob na baterie (suché články - monočlánky, tužkové baterie knoflíkové baterie)

- KBT elektronik, nám. Přemysla Ot. II 22
- PALLAS - Elektro, nám. Přemysla Ot. II 207
- POTRAVINY Ludmila, Rokycanova 280
- KBT elektronik, Prokopa Velikého 693
- KUCHYŇSKÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ - pí. Kubová, Pražská 78

Příloha č. 4

Rozpis svozu směsného komunálního odpadu - svozový plán TS
PONDĚLÍ
ulice: Pod Kasinem, Českých Bratří, Rokycanova, Školní, Mládežnická, Žižkova, Odbojářská, V Zahrádkách, Talafůsova, Větrná, 17. listopadu, Lidická, Vítězná, SNP, nám. Naděje, V Peklovcích, Sladovnická, Chmelová, Pivovarská, U Potoka, Plk. B. Kohouta


ÚTERÝ
ulice: Pražská, Komenského, Husova, Litomyšlská, Jeronýmova, Čermákova, Jiřího z Poděbrad, nám. T.G.Masaryka, Sladovnická, Jiráskova, Dobrovského, Slunečná, Rokycanova, Rašínova, Mánesova, Generála Závady, Prokopa Velikého, Štefánikova, Denisova, Generála Svatoně, Brteč, Domoradice


STŘEDA
ulice: Pražská, Talafůsova, Zborovská, nám. Přemysla Ot. II., Vladislavova, Pod Nádražím, Vrchlického, B. Smetany, Průmyslová, Fugnerova, Purkyňova, Sladkovského, Tyršovo nám., Šafaříkova, Kolárova, A.V.Šembery, Nerudova, Foersterova, Andělská, Svatopluka Čecha, Hradecká, Karolíny Světlé, Milíčova, nám. O. Vaňorného, B. Němcové, Českých Bratří, Cukrovarská, Tůmova, Jiráskova, Mánesova, Denisova, Klášterní, Husova, Krátká,Bří. Škorpilů, Prokopa Velikého, Střibříkova, Vraclavská, Generála Svatoně, Dvořákova, Rašínova, Dráby, Klicperova, Hradecká (parkoviště u jídelny Karosy a.s.) 


ČTVRTEK
ulice: Na Blahově, Brandlova, Riegrova, Jeronýmova, Chelčického, Jiráskova, 9. května, Na Karlově, Zedníčkova, Čs. Armády, Erbenova, Husova, Javornického, Kpt. Poplera, Českých Bratří, Fibichova, Palackého, Čapkovská, Škrétova, Pivovarská, Hálkova, Třebízského, Žerotínova, U plovárny, Cukrovarská, Jožky Svobody, Krátká, Družstevní, Jablonského nám., nám. T.G.Masaryka, Hradecká, Cihlářská, sídl. Průhony (Zimní, Jarní), Tisovská, Valcha,Čápovna,Spálenec

PÁTEK
ulice: Bednářova, kpt. Jaroše, Jirečkova, Zahradní, Lipová, Tolstého, Slatinská, Puškinova, Wirthova, Luční, Roháčova, Presslova, V Průhonech , Čelakovského, Choceňská, Tylova, U Stadionu, Máchova, Větrná, V Břízkách, Gogolova, Dostojevského, Kpt. Nálepky, Na Stráni, Sportovní, B. Korábové, Gen. Svatoně, SNP, Weinfurtherova, Slatinská, Vinice, Vanice, Lhůta,Knířov