Vyhláška č. 6/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

24.02.09

pdf Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, kterou se mění vyhláška č. 10/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění výhlášky 9/2007 97.24 Kb
pdf mvp-vm_prehledka_kladu 4.23 Mb
pdf mvp-vm_klad_01 76.38 Kb
pdf mvp-vm_klad_02 289.68 Kb
pdf mvp-vm_klad_03 203.40 Kb
pdf mvp-vm_klad_04 72.12 Kb
pdf mvp-vm_klad_05 5.67 Kb
pdf mvp-vm_klad_06 204.00 Kb
pdf mvp-vm_klad_07 1.77 Mb
pdf mvp-vm_klad_08 2.11 Mb
pdf mvp-vm_klad_09 354.82 Kb
pdf mvp-vm_klad_10 6.88 Kb
pdf mvp-vm_klad_11 41.27 Kb
pdf mvp-vm_klad_12 163.06 Kb
pdf mvp-vm_klad_13 140.68 Kb