Vyhláška č. 9/2007, kterou se mění vyhláška 10/2006 o poplatku za užívání veř. prostranství

11.01.08

Vyhláška č. 9/2007