Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 12.7.2020

Vyhláška č. 9/2006, kterou se mění vyhláška č 3/2003 o místním poplatku ze vstupného

01.02.07


Město Vysoké Mýto  
 
Obecně závazná vyhláška č. 9/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. č. 3/2003,  o místním poplatku ze vstupného ve znění vyhlášky č. 2/2004  
 
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 13. prosince 2006 usnesením č. 196/06 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 
 
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č 2/2004, se mění a doplňuje takto:   V čl. 7 odst. 2 se slova „odboru, školství, kultury a cestovního ruchu“ nahrazují slovy „odboru vnitřních věcí“.    
 
Čl. II
Účinnost  
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
 
 
 Ing. František Jiraský, v.r. Ing. Martin Krejza, v.r.
 místostarosta starosta