Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 2.7.2020

Vyhláška č. 4/2006, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2005 veřejném pořádku a zeleni

06.12.06

 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2006,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém Mýtě, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2006.
 
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 13. září 2006, usnesením č. 141/06 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém Mýtě, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2006.
 
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2006.
 
  Ing. Martin Krejza, v.r. Bohuslav Fencl, v.r.
 místostarosta starosta