Územní plán Podlesí – právní stav po Změně č.1

17.05.12

up_podlesi.jpg

Dne 9.5.2008 byl vydánZastupitelstvem obce Podlesí Územní plán Podlesí. Platnost nabytí účinnosti je od 26.5.2008. Dne 4.5.2012 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č.1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 25.5.2012. Územní plán Podlesí včetně Změny č.1 je uložen na odboru stavebního úřadu  Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Podlesí a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 
doc Textová část 286.50 Kb
pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 1.40 Mb
pdf Hlavní výkres (1 : 2 880) 1.46 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 1.03 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 25 000) 1.61 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5 000) 1.06 Mb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - elektrorozvody, plyn (1 : 5 000) 605.79 Kb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1 : 5 000) 572.65 Kb
pdf Předpokládaný zábor půdního fondu (1 : 5 000) 547.40 Kb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření (1 : 5 000) 1.07 Mb 

docZpráva o uplatňování územního plánu Podlesí191.5 KB

docDruhá zpráva o uplatňování územního plánu Podlesí414.5 KB


Souvidející dokumenty:
Původní územní plán
Změna č. 1