Územní plán Tisová

16.07.10

up_tisova.pngDne 25.5.2010 byl Zastupitelstvem obce Tisová vydán Územní plán Tisová. Platnost nabytí účinnosti je od 10.6.2010. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Tisová a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
doc Opatření obecné povahy 1.35 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 2 880) 1.25 Mb
pdf Hlavní výkres (1 : 2 880) 1.56 Mb
pdf Technická infrastruktura (1 : 2 880) 1.38 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 2 880) 1.71 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 25 000) 7.61 Mb
pdf Předpokládaný zábor ZPF 1.69 Mb

docZpráva o uplatňování územního plánu Tisová519.5 KB

docxDruhá zpráva o uplatnění Územního plánu Tisová1.66 MB