Územní plán Sruby - úplné znění po Změně č. 2

02.07.19

up_sruby.pngDne 26.5.2010 byl Zastupitelstvem obce Sruby vydán Územní plán Sruby. Platnost nabytí účinnosti je od 11.6.2010. Změnu č.1 ÚP Sruby vydalo zastupitelstvo dne 10.9.2014, nabytí účinnosti je od 25.9.2014. Změnu č. 2 vydalo zastupitelstvo dne 12.6.2019, nabytí účinnosti je od 1.7.2019. Územní plán včetně Změny č.1 a č.2 je uložen na Odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, na obecním úřadě Sruby a Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

 docÚplné znění po Změně č. 2 ÚP Sruby 10.6.2019285.5 KB

 

pdfHlavní výkres1.92 MB

pdfKoordinační výkres4.66 MB

pdfVýkres základního členění území1.45 MB

pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace1.12 MB

pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - elektro, plyn, telekomunikace1.18 MB

pdfVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací1.44 MB

 

Související dokumenty:

Původní územní plán

Změna č.1

Změna č.2

docZpráva o uplatňování ÚP Sruby555.5 KB

pdfDruhá zpráva o uplatňování ÚP Sruby1.3 MB