Územní plán Sruby - právní stav po Změně č. 1

16.07.10

up_sruby.pngDne 26.5.2010 byl Zastupitelstvem obce Sruby vydán Územní plán Sruby.
Platnost nabytí účinnosti je od 11.6.2010. Změnu č.1 ÚP Sruby vydalo zastupitelstvo dne 10.9.2014, nabytí účinnosti je od 25.9.2014. Územní plán včetně Změny č.1 a právního stavu je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Sruby a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
docPrávní stav po Změně č.1 ÚP Sruby322 KB

pdfHlavní výkres (1 : 5000)1.87 MB

pdfKoordinační výkres (1 : 5000)4.28 MB

pdfVýkres širších vztahů (1 : 25000)1.5 MB

pdfVýkres základního členění území1.39 MB

pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - elektro, plyn, telekominukace (1 : 5000)1.12 MB

pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1 : 5000)1.06 MB

pdfPředpokládaný zábor půdního fondu (1 : 5000)1.15 MB

pdfVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5000)1.4 MB

 

 

Související dokumenty:

Původní územní plán

Změna č.1

docZpráva o uplatňování ÚP Sruby555.5 KB

pdfDruhá zpráva o uplatňování ÚP Sruby1.3 MB