Územní plán Svatý Jiří

13.11.08

Územní plán obce Sv. JiříDne 24.10.2008 byl Zastupitelstvem obce Svatý Jiří vydán Územní plán Svatý Jiří. Platnost nabytí účinnosti je od 11.11.2008. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Svatý Jiří a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 1.25 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 12.45 Mb
pdf Technická infrastruktura (1 : 5 000) 1.28 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 50 000) 2.10 Mb
pdf Výkres veřejně prospěšných stave, opatření a asanací (1 : 5 000) 1011.58 Kb
pdf  Výkres základního členění území (1 : 5 000) 1007.16 Kb
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 5 000) 1.21 Mb
doc Textová část 345.18 Kb
doc Opatření obecné povahy 86.00 Kb
jpg Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu 4.08 Mb
jpg Přehledná tabulka o kvalitě a cenách pozemků 847.14 Kb
jpg Tabulka prvků ÚSES 262.32 Kb

docZpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jiří2.3 MB

pdfDruhá zpráva o uplatňování Územního plánu Svatý Jiří1.31 MB