Územní plán Mostek – právní stav po Změně č. 1

25.01.19

upmostek.pngDne 23.11.2018 byl zastupitelstvem obce Mostek vydán nový územní plán (usnesení zastupitelstva č. 8/2018 bod č.5). Platnost nabytí účinnosti je od 21.1.2019. Územní plán včetně Změny č.1 je uložen na Odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, na obecním úřadě Mostek a Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Dokladová část je uložena na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto.

 

 

 

docxÚplné znění - textová část48.11 KB

pdfHlavní výkres (1:5000)1.62 MB

pdfKoordinační výkres (1:5000)1.22 MB

pdfVýkres základního členění území (1:5000)1.27 MB

pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - elektrorozvody, plyn, telekomunikace (1:5000)787.74 KB

pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1:5000)735.91 KB

pdfVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1:5000)1.27 MB

 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

Platný územní plán

Změna č. 1