Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 2016

21.12.16

uap2016Dne 15.12.2016 byly předány na Krajský úřad Pardubického kraje územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Vysoké Mýto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚAP jsou pořizovány na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu ve znění pozdějších předpisů (SZ), a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.

Úplná aktualizace ÚAP pro ORP Vysoké Mýto byla pořízena na základě aktualizovaných údajů o území zaslaných od jejich poskytovatelů a na základě průzkumů v území. Aktualizaci provedl Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavební úřad a územní plánování.

 

 

 

Obsah ÚAP Vysoké Mýto 2016:

 

1. Podklady pro rozbor udržitelného území

 

Textová část:

pdfPodklady pro rozbor udržitelného rozvoje území9.61 MB

 

Grafická část:

pdfVýkres limitů27.39 MB

pdfVýkres záměrů26.91 MB

pdfVýkres hodnot35.43 MB

 

2. Rozbor udržitelného rozvoje:

 

Textová část:

pdfRozbor udržitelného rozvoje území1.49 MB

 

Grafická část:

pdfVýkres problémů25.79 MB

 

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 SZ.

 

V ORP Vysoké Mýto je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.:

 

A067 – Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA067 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.104.4 KB

pdfA067 – Vodárenská společnost Chrudim, a. s.339.93 KB

 

Grafická část

pdfA06710.76 MB

 

 

A068 – Vodovodní síť včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA068 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.131.97 KB

pdfA068 – Vodárenská společnost Chrudim, a. s.341.5 KB

pdfA068 – Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.135.81 KB

pdfA068 – AGUA SERVIS, a. s.253.2 KB

pdfA067 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.38 KB

 

Grafická část

pdfA06810.87 MB

 

 

A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA069 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.93.73 KB

pdfA069 - Správa železniční dopravní cesty, s. o. 547.39 KB

 

Grafická část

pdfA06910.76 MB

 

 

A070 – Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA070 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.105.33 KB

pdfA070 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.4 KB

 

Grafická část

pdfA07010.81 MB

 

 

A071 – Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA071 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.39 KB

 

Grafická část

pdfA07110.75 MB

 

 

A072 – Elektrická stanice včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA 072 - ČEZ Distribuce, a. s.35.96 KB

pdfA072 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.4 KB

 

Grafická část

pdfA07210.75 MB

 

 

A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA073 - ČEZ Distribuce, a. s.36 KB

pdfA073 - RWE GasNet, s.r.o.99.89 KB

pdfA073 - ČEPS, a. s.503.25 KB

pdfA073 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.39 KB

 

Grafická část

pdfA07311.51 MB

 

 

A074 – Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA074 - RWE GasNet, s.r.o.99.89 KB

pdfA074 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.41 KB

 

Grafická část

pdfA07410.75 MB

 

 

A075 – Vedení plynovodu včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA075 - RWE GasNet, s.r.o.99.89 KB

pdfA075 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.4 KB

 

Grafická část

pdfA07511 MB

 

 

A080 – Teplovod včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA080 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.4 KB

 

Grafická část

pdfA08010.75 MB

 

 

A081 – Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA081 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.4 KB

pdfA081 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.192.44 KB

 

Grafická část

pdfA08110.76 MB

 

 

A082 – Komunikační vedení včetně ochranného pásma

 

Textová část

pdfA082 - ČEZ ICT, a. s.57.1 KB

pdfA082 - ČD Telematika, a. s.878.34 KB

pdfA082 - UPC Česká republika, s. r. o.136.25 KB

pdfA082 - Správa železniční dopravní cesty, s. o.547.39 KB

pdfA082 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.192.44 KB

 

Grafická část

pdfA08212.15 MB