Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 18.4.2019

Deváťáci poměřili svoje znalosti v oblasti právního povědomí

Tisk

17.04.19

IMG 0151Ve středu 17. dubna proběhla ve vysokomýtském M-klubu soutěž místních základních škol v oblasti právního povědomí dětí pod názvem Právo pro každý den. Zúčastnili se ho žáci devátých tříd Základní školy Jiráskova a Základní školy Javornického, kteří soutěžili ve čtyřčlenných, případně tříčlenných smíšených družstvech. Soutěž prověřila jejich znalosti získané během interaktivní výuky. Výsledky hodnotila komise, ve které zasedli předsedkyně senátu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí JUDr. Jarmila Kulhavá, npor. Mgr. Šárka Vlčková, zástupkyně vedoucího obvodního oddělení Policie ČR ve Vysokém Mýtě, Dana Voleská, DiS., koordinátorka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO Vysoké Mýto a Jaromír Antl, velitel Městské policie. Prvenství v letošním městském kole získalo družstvo ze Základní školy Jiráskova, které pojede 28. května reprezentovat Vysoké Mýto na krajské kolo do Chrudimi. Ceny nejlepším třem týmům předal za město Vysoké Mýto tajemník Mgr. Jan Vlček.


Celý článek...
 

Kujebácký jarmark otevřel sezonu akcí na vysokomýtském náměstí

Tisk

16.04.19

Jarni kujebachy jarmark 19 23Kujebácké jarmarky tradičně otevírají a zavírají sezonu venkovních akcí na vysokomýtském náměstí. Na letošní jarní jarmark přišlo množství lidí, které neodradilo ani chladné počasí. Přilákala je pestrá nabídka zboží a hudební vystoupení dětí a žáků z vysokomýtských škol. Reportáž z jarmarku naleznete ZDE, fotogalerie Aleše Felgra ZDE.


Celý článek...
 

Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Tisk

12.04.19

urad LargeMěsto Vysoké Mýto vyhlásilo výběrové řízení na pozici vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu 1. 7. 2019 nebo dle dohody. Informace o vyhlášeném výběrovém řízení včetně požadavků na uchazeče, náležitostí písemné přihlášky a výčtu požadovaných dokladů naleznete na úřední desce městského úřadu ZDE. Lhůta pro podání písemné přihlášky je 24. 4. 2019. Bližší informace podá Mgr. Jan Vlček, tajemník Městského úřadu Vysoké Mýto, tel. č. 465 466 125 nebo lic. Tomáš Salášek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel. č. 465 466 225.


 

Splatnost místního poplatku za odpad

Tisk

12.04.19

WP 20180419 07 02 07 Pro Large kopie kopieDovolujeme si upozornit na blížící se termín splatnosti místního poplatku za odpad na rok 2019, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta č. 1/2018 o místním poplatku za komunální odpad.


Celý článek...
 

Starostové obcí si prohloubili důležité znalosti z krizového řízení

Tisk

10.04.19

Školení starostůVe stanici Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě si noví i staronoví starostové obcí vysokomýtského regionu (území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto) prohloubili svoje znalosti a informace z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, požární ochrany a ochrany před povodněmi. Problematiku současné legislativy, krizových stavů a mimořádných událostí jim 9. dubna přiblížili zástupci HZS, Krajského úřadu Pardubického kraje, Krajského ředitelství Policie ČR a Krajského vojenského velitelství Pardubice. (Foto archiv HZS Pardubického kraje)


 

Rekonstrukci silnice na průtahu Vysokým Mýtem budou provázet objížďky

Tisk

05.04.19

Frézování povrchu vozovky na silnici I/35Na silnici I/35 na průtahu Vysokým Mýtem pokračují stavební práce a příprava pro instalaci nových semaforů na přechodu u krytého bazénu a na křižovatce s ul. Prokopa Velikého. Proměnou prochází i křižovatka s ul. Gen. Svatoně. Od příštího týdne do konce července bude pardubické Ředitelství silnic a dálnic provádět rekonstrukci povrchu silnice I/35 od supermarketu Lidl až po okružní křižovatku. Rozdělilo ji do tří úseků, během kterých budou platit částečné uzavírky. „Doprava ve městě bude v příštích měsících náročnější než obvykle, a proto očekáváme od řidičů větší trpělivost a ohleduplnost. Objížďky povedou převážně po místních komunikacích a zvýšenou dopravní zátěž pocítí i obyvatelé jinak klidných částí města. Doufám, že se většina projíždějících automobilů Vysokému Mýtu raději vyhne a využije k cestě na Moravu severní trasu,“ řekl starosta František Jiraský. Objízdné trasy jsou v každé etapě rekonstrukce silnice stanoveny vždy pro jeden směr jízdy, druhý směr povede volnou polovinou vozovky po staveništi.


Celý článek...
 

Žaloba společnosti B. Braun Avitum byla okresním soudem zamítnuta

Tisk

04.04.19

Dialyzační středisko ve vysokomýtské nemocniciOkresní soud v Ústí nad Orlicí zamítl žalobu společnosti B. Braun Avitum s.r.o., neúspěšného uchazeče o provozování dialyzačního střediska ve vysokomýtské nemocnici. „Soudní proces obnášel desítky hodin jednání před soudem a výslechy téměř všech radních a celé řady dalších svědků. V jeho závěru okresní soud došel k závěru, že za celou dobu jednání s firmou B. Braun Avitum nedošlo ke shodě na podstatných záležitostech nájemní smlouvy a že se město nedopustilo žádného protiprávního nebo nepoctivého jednání. Okresní soud proto žalobu v celém rozsahu svým rozsudkem zamítl,“ řekl starosta František Jiraský.


Celý článek...
 

Z Programu regenerace město opraví střechu velké věže Litomyšlské brány

Tisk

04.04.19

Litomyslska brana webZastupitelstvo města schválilo rozdělení finančního příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu památek ve vysokomýtské městské památkové zóně. „V letošní roce jsme rozdělili 1 845 tisíc korun. Pamatujeme na významné městské i církevní památky a s příspěvkem může počítat i vlastník měšťanského domu,“ řekl starosta František Jiraský.


Celý článek...
 

Konkursní řízení na ředitele/ku Základní školy Vysoké Mýto, Javornického

Tisk

01.04.19

V Myto 2011 14 ZS Javornickeho 001Rada města Vysoké Mýto v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace. Předpokládaný nástup 1. srpna 2019. Požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky jsou uvedeny na úřední desce ZDE. Lhůta pro podání písemné přihlášky včetně všech požadovaných příloh je nejpozději do 23. dubna 2019  na adresu: Městský úřad Vysoké Mýto, odbor školství, kultury a sportu, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto. 


 

Objízdné trasy po dobu rekonstrukce silnice I/35 na průtahu Vysokým Mýtem

Tisk

29.03.19

Krizovatky1Z důvodu rekonstrukce silnice I/35 ve Vysokém Mýtě budou od 8. dubna do 31. července na průtahu městem platit tři částečné uzavírky. Objízdné trasy jsou stanoveny vždy pro jeden směr jízdy, druhý směr povedevolnou polovinou vozovky po staveništi. Od 8. dubna do 12. května v době uzavírky úseku silnice I/35 od křižovatky s ulicí Vraclavská ke křižovatce silnice I/35 s ulicí Rokycanova povede objízdná trasa ve směru od Hradce Králové na okraji Vysokého Mýta vpravo po místní komunikací přes ulici Průmyslovou, s odbočením vpravo na ulici Vraclavskou a dále vlevo, po tzv. „Peklovecké“ k silnici III/35711 (tzv. „Vanická“) a zpět do ulice Gen. Svatoně, ze které vyústí na křižovatku se silnicí I/35. Opačný směr Olomouc – Hradec Králové bude veden volnou polovinou vozovky po staveništi.


Celý článek...
 

Uzavření provozu v ulici Rokycanova od 1. 4. do 19. 4.

Tisk

28.03.19

Rokycanova1V souvislosti s prováděním stavebních prací při vyrovnání uličních vpustí na místní komunikaci v ulici Rokycanova ve Vysokém Mýtě došlo 1. dubna od 7.00 k uzavření provozu v ulici Rokycanova, a to v části úseku od křižovatky s ulicí Jiráskova až po křižovatku s ulicí Denisova. Uzavírka potrvá do 19. dubna do 21.00. Objízdná trasa vede po místních komunikacích v ulicích Jiráskova, Prokopa Velikého a V Peklovcích a to v obou směrech. Informace o uzavření komunikace je zveřejněná na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto ZDE.


 

Stavební záměry lze předběžně konzultovat s městským architektem

Tisk

27.03.19

Budova radnice1Městský architekt Jakub Chobotský provádí konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu. Pro potřeby vysokomýtského stavebního úřadu vydává vyjádření ke stavebním záměrům. Již v přípravné fázi záměru architekt nabízí stavebníkům a projektantům předběžnou konzultaci, na které spolu proberou, zda je uvažovaný záměr v souladu s územním plánem, územní studií a s cíli v oblasti architektury a urbanismu. Rozsah potřebných příloh pro posouzení záměru městským architektem je uveden v přiloženém textu ZDE


Celý článek...
 

Ve Vysokém Mýtě probíhá do června mezinárodní výzkum týkající se základních lidských práv

Tisk

25.03.19

Vysoké MýtoNezávislá česká výzkumná společnost MEDIAN provádí v současnosti mezinárodní šetření nazvané VAŠE PRÁVA – řekněte, co je pro vás důležité. Cílem výzkumu je nashromáždit informace o zkušenostech a o názorech lidí týkajících se základních lidských práv. Do šetření byly náhodně vybrány některé byty a domy ve Vysokém Mýtě, jejichž zástupci budou v průběhu března až června 2019 osloveni, aby se tohoto výzkumného šetření zúčastnili. Dotazování probíhá osobním rozhovorem a zpravidla trvá cca 45 minut. Otázky se týkají problémů v České republice, služeb v oblasti bydliště nebo osobních zkušeností s porušováním práv či diskriminací. Odpovědi jsou zcela anonymní. Zjištěné údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučené jakékoliv zneužití osobních údajů. Svou účastí ve výzkumu se nikdo k ničemu nezavazuje. Případné dotazy k výzkumu poskytne agentura MEDIAN na tel. čísle 774 637 955 nebo na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .  


 

Semafory u přechodu vedle krytého bazénu budou od 25. 3. mimo provoz

Tisk

22.03.19

Přechod u krytého bazénuSemafory u přechodu přes silnici I/35 vedle krytého bazénu ve Vysokém Mýtě budou od pondělí 25. března až do odvolání mimo provoz z důvodu výměny světelného signalizačního zařízení. Doporučujeme občanům, zejména školákům, aby dbali zvýšené opatrnosti a do doby, než budou semafory zprovozněny, raději používali nedaleký podchod z Rokycanovy do Komenského ulice nebo přecházeli na přechodech na světelně řízené křižovatce s ulicí Prokopa Velikého. Děkujeme za pochopení. Výměna světelného signalizačního zařízení na přechodu bude provedena v rámci úpravy křižovatek a přechodů na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě.


 

Opakovaná výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou

Tisk

20.03.19

Ilustrační fotoMěstský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v posledních letech nadále oslabují smrkové porosty, následkem čehož dochází k plošnému přemnožení hmyzího škůdce – převážně lýkožrouta smrkového a lesklého („kůrovce“). Stávající závažná situace vyžaduje nutná a rychlá opatření v zájmu ochrany a zachování lesa.


Celý článek...
 

Studenti gymnázia představili nově vybavené učebny odborných předmětů

Tisk

19.03.19

Studenti gymnázia představili nové vybavení fyzikální laboratoře, dílny a prezentační místnostiVysokomýtské gymnázium získalo nové vybavení fyzikální laboratoře, dílny a prezentační místnosti. Pořídil ho v loňském roce Pardubický kraj, zřizovatel školy, s pomocí evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. „Úpravy prostor a jejich vybavení trvaly necelý rok. Laboratoř, dílnu a prezentační místnost jsme vybavili výpočetní a projekční technikou, výukovými sadami, nářadím, přístrojovým vybavením pro počítačem řízené experimenty a robotické stavebnice, které využívá hlavně kroužek AMAVET. Ten působí na gymnáziu už řadu let a rozvíjí ve studentech zájem o vědu a techniku. Díky kroužku studenti dosahují vynikajících výsledků v národních i mezinárodních kolech robotické soutěže RoboRave i v soutěžích AMAVET,“ řekla ředitelka gymnázia Blanka Kysilková.


Celý článek...
 

Uzavření mateřských škol ve Vysokém Mýtě o hlavních prázdninách

Tisk

13.03.19

M Slunena2 LargeVšechny mateřské školy budou uzavřeny od 29. července do 2. srpna 2019. Rodiče, kteří chtějí využít v době uzavření své mateřské školy jinou mateřskou školu, musí mít s sebou okopírovaný evidenční list, který jim vydá učitelka na třídě. O přijetí na jinou mateřskou školu žádejte nejpozději do 7. června 2019 osobně.

Kritéria přijetí:

Dítě musí docházet do mateřské školy ve Vysokém Mýtě.

Zákonný zástupce dítěte je zaměstnán (ředitelka si může vyžádat potvrzení od zaměstnavatele).


Celý článek...
 

Zápisy dětí do mateřských škol ve Vysokém Mýtě pro školní rok 2019/2020

Tisk

13.03.19

zapisy do MS.1

Zápisy dětí do mateřských škol ve Vysokém Mýtě pro školní rok 2019/2020 se ve všech vysokomýtských mateřských školách budou konat v pondělí 6. května a v úterý 7. května. V Mateřské škole Slunečná bude zápis probíhat ještě ve čtvrtek 9. května. Obecně závazná vyhláška stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Vysokým Mýtem. Přehled školských obvodů naleznete ZDE, mapu školských obvodů ZDE


Celý článek...
 

Digitální úřední deska na budově městského úřadu slouží veřejnosti

Tisk

12.03.19

Uredni deska 4V rámci zkvalitňování služeb veřejnosti město Vysoké Mýto zpřístupnilo digitální úřední desku. Umístěna je v informačním panelu na průčelí budovy Městského úřadu, B. Smetany 92. Digitální úřední deska je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně. Nahradí úřední desku s listinnými dokumenty vyvěšenými v klasických vitrínách, které svojí kapacitou již nepostačovaly.


Celý článek...
 

Nový prezentační spot představuje Vysoké Mýto z ptačí perspektivy

Tisk

11.03.19

pohled na VM 1Na předávání Výročních cen města Vysokého Mýta, které se konalo 7. března v Šemberově divadle, byl v premiéře uveden nový prezentační spot. Představuje Vysoké Mýto z ptačí perspektivy jako město starobylých věží a bran urbanisticky velkoryse založené za panování krále Přemysla Otakara II. Z výšky vynikne zejména čtvercové náměstí a dominantní věže kostela sv. Vavřince, renesanční zvonice i Pražské a Litomyšlské brány. Záběry byly pořízeny dronem v červnu 2018, z natáčení vznikla zajímavá reportáž ZDE. Autorem spotu i reportáže je Radek Štěpán. Prezentační spot naleznete pod článkem.

 


Celý článek...
 

Sociální sprcha jako nová sociální služba pro bezdomovce se osvědčila

Tisk

11.03.19

apkovskaV rámci řešení průvodních jevů bezdomovectví se vedení města Vysokého Mýta s Městským bytovým podnikem a odborem sociálních věcí a zdravotnictví dohodlo, že bezdomovcům nabídne možnost provádění osobní hygieny. „Bezdomovcům jsme vytvořili podmínky pro osobní hygienu v městské ubytovně v Čapkovské ulici. Zároveň jim zde poskytujeme oblečení, potravinovou pomoc a hygienické potřeby, které zajišťuje Charita Nové Hrady. Za uplynulých šest měsíců se ukázalo, že se tato služba osvědčila,“ řekl starosta František Jiraský.


Celý článek...
 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města

Tisk

11.03.19

znakMěsto Vysoké Mýto zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 27. března v 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92. Pozvánka s programem je zveřejněna na úřední desce ZDE. Program rovněž naleznete ZDE.  


Celý článek...
 

Výroční ceny za rok 2018 předány

Tisk

08.03.19

Vyrocni ceny 2018 Felgr 8Na slavnostním večeru udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2018, který se konal 7. března v Šemberově divadle, předali zastupitelé města zvoleným jednotlivcům a zástupcům kolektivů za jejich společenský přínos, reprezentaci města a školy a úspěchy v oblasti kultury a sportu bronzové sošky Kujeby. Na pódium byli dále pozváni sportovci ocenění v rámci ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí za rok 2018 a dva zasloužilí trenéři - Karel Augustin Andrle Sylor a Jiří Ropek. Závěrem předal František Jiraský Petru Motlovi Cenu starosty. Slavnostní atmosféru večera podtrhlo vystoupení SYMFONICKÉHO ORCHESTRU HARMONIA IUVENIS ZUŠ VYSOKÉ MÝTO a moderátorka Šárka Müllerová. Přehled všech oceněných naleznete ZDE, fotogalerii Lukáše Rufera ZDE, fotogalerii Aleše Felgra ZDE, videoreportáž ZDE


Celý článek...
 

Poplatky mohou občané zaplatit platební kartou

Tisk

07.03.19

vestibul 02Poplatky za psa a za komunální odpad, ale i správní poplatky či pokuty mohou občané na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě platit platební kartou. Platební terminál je občanům k dispozici v hlavní pokladně klientského centra v přízemí Městského úřadu v ulici B. Smetany 92. Na Městském úřadě v ulici Jiráskova 179 jsou platební terminály na odboru občanských agend a na odboru dopravy a silničního hospodářství. Platební kartou lze platit rovněž blokové pokuty udělené městskou policií.


Celý článek...
 

Dočasně uzavřené trailové tratě na Vinicích

Tisk

07.03.19

IMG 1539Informuje všechny cyklisty, kteří se už nemohou dočkat, až se vydají do areálu na Vinicích, že trailové tratě jsou z důvodu kácení stromů od 7. března až do odvolání uzavřeny. O jejich zprovoznění budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.


 

Informační centrum D35 se stěhuje

Tisk

27.02.19

Ostrov VM 1Od března bude informační centrum dálnice D 35, jak se Informačnímu centru dopravních staveb Pardubického kraje zkráceně říká, sloužit veřejnosti v přízemí staré radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Na jeho přestěhování z areálu stavební školy v ulici Kpt. Poplera se dohodly Ředitelství silnic a dálnic ČR - Pardubice, město Vysoké Mýto a VOŠ stavební a ŠŠ stavební Vysoké Mýto. „K přestěhování informačního centra nás vedly především provozní důvody i jeho lepší dostupnost,“ řekl místostarosta Martin Krejza a dodal: „Předpokládáme, že s postupující přípravou dálnice a jejích přivaděčů bude ještě více využívané.“  


Celý článek...
 

Park Otmara Vaňorného prochází rozsáhlou proměnou

Tisk

22.02.19

Park O. Vaorneho 3 LargeMěsto Vysoké Mýto zahájilo revitalizaci parku Otmara Vaňorného, který leží v prostoru mezi ulicí Komenského, gymnáziem a budovou I. stupně Základní školy Javornického. „Revitalizace parku Otmara Vaňorného vychází z postupných úprav zeleně kolem historického centra. Po Jungmannových sadech a botanické zahradě jsme přistoupili k dalším místům. Toto je první z nich a pokračovat budeme u Husova sboru v Masarykových sadech,“ uvedl místostarosta Martin Krejza.


Celý článek...
 

Město požádalo o dotaci na vybudování infrastruktury pro výstavbu dalších rodinných domů

Tisk

18.02.19

IMG 3587 LargeMěsto Vysoké Mýto požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ve výši 1 milion 680 tisíc korun na vybudování inženýrských sítí ke stavbě dalších 21 rodinných domů v lokalitě za pivovarem.  K pozemkům přivede kanalizaci, vodovod, plynovod a elektrickou energii. Vybuduje zde také chodníky, komunikace a veřejné osvětlení. V letošní etapě se kromě infrastruktury počítá rovněž s výstavbou dětského hřiště. O způsobu prodeje 21 pozemků pro výstavbu rodinných domů rozhodne zastupitelstvo města. 


Celý článek...
 

Změna autobusových jízdních řádů

Tisk

18.02.19

PK logo webNa základě zaslaných požadavků provedl Krajský úřad Pardubického kraje s platností od 3. března do 14. prosince 2019 úpravy autobusových jízdních řádů. U některých spojů byly z důvodu zajištění jejich návaznosti provedeny minutové posuny. Ve Vysokém Mýtě a okolí se změny týkají autobusových linek:

680814 Svitavy-Litomyšl-Holice-Pardubice

680036 Polička-Svitavy-Litomyšl-Vysoké Mýto-Holice-Hradec Králové-Jičín-Turnov-Liberec

700920 Vysoké Mýto-Choceň-Svatý Jiří-Ústí n.Orl.

                                                             700926 Vysoké Mýto-Sruby-Zámrsk-Vysoké Mýto

Více informací naleznete na www.oredo.cz/jizdni-rady/.


 

Město Vysoké Mýto nabízí volné pracovní místo uklízeč / uklízečka

Tisk

11.02.19

MUMěsto Vysoké Mýto nabízí volné pracovní místo uklízeč / uklízečka na zkrácený pracovní úvazek 3,75 hod. denně na Městském úřadě, B. Smetany 92. Pracovní doba je v odpoledních hodinách s pružným rozvržením. Měsíční plat bude stanoven od 6260 Kč. Po uchazečích / uchazečkách požadujeme trestní bezúhonnost, fyzickou zdatnost a minimálně střední odborné vzdělání (vyučení). Nabízíme pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost příspěvku na stravování, penzijní připojištění a poukázky ze sociálního fondu. Nástup je možný dle dohody. Bližší informace podá Pavla Sýkorová, tel. č. 465 466 172, mobil 739 211 721. Inzerát naleznete ZDE.


 

Hejtman a představitelé města jednali o stavbě stanice ZZS, dálnici i o stěhování poštovní pobočky

Tisk

07.02.19

HejtmanHejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil 1.  února Vysoké Mýto. Se starostou města Františkem Jiraským a místostarostou Martinem Krejzou na radnici probrali záležitosti spojené se stavbou výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby, stavbu dálnice D35 a přivaděče směrem na Choceň a Žamberk, rozvoj karosářského muzea i stěhování pobočky České pošty.


Celý článek...
 

Programové prohlášení Rady města Vysokého Mýta pro volební období 2018 – 2022

Tisk

06.02.19

pohled na VM 1

Rada města Vysokého Mýta vydala programové prohlášení na volební období 2018 - 2022. „Programové prohlášení vychází z minulého volebního období, kdy jsme zahájili přípravu řady investičních akcí a projektů. Nyní je chceme dokončit a zároveň začít další.  Některé akce budou na koordinaci poměrně složité, protože na nich budeme spolupracovat s jinými investory. S Ředitelstvím silnic a dálnic letos společně dokončíme úpravy křižovatek na průtahu městem. S Pardubickým krajem budeme spolupracovat na výstavbě nové stanice Zdravotní záchranné služby ve Vysokomýtské nemocnici. Ve spolupráci s Pardubickým krajem jako vlastníkem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje coby správcem chceme zrekonstruovat Vraclavskou ulici,“ řekl starosta František Jiraský.  


Celý článek...
 

Prioritou je bezpečné město

Tisk

31.01.19

Nová služebna městské policieMěsto Vysoké Mýto průběžně zlepšuje personální a materiální podmínky pro práci městské policie. V uplynulém roce navýšilo počet strážníků a upravilo prostory pro novou služebnu. „Jsem rád, že se nám vloni podařilo doplnit městskou policii o další posilu. S devíti strážníky lépe zvládá veškeré svoje povinnosti a úkoly. Těší mě rovněž, že jsme výrazně zlepšili její zázemí. Z bývalého služebního bytu jsme v budově úřadu zřídili novou služebnu,“ uvedl starosta František Jiraský. Reportáž z nové služebny a předání automobilu SDH Svařeň naleznete ZDE.


Celý článek...
 

ČSÚ bude zjišťovat životní podmínky domácností, mezi vybranými městy je i Vysoké Mýto

Tisk

30.01.19

zivotni podminky CSUČeský statistický úřad bude na území Vysokého Mýta, konkrétně v ulicích Jiřího z Poděbrad a Rašínova, v období od 2. února do 26. května provádět statistické šetření s názvem Životní podmínky 2019. Jedná se o šetření, které získává informace o bydlení, pracovní aktivitě a názorech na životní podmínky domácností. Šetření probíhá každoročně a týká se území celé České republiky. Zjišťování se stejným obsahem se koná v dalších 33 evropských zemích a jeho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci jejich obyvatel.


Celý článek...
 

Městská policie v nové služebně

Tisk

18.01.19

Městská policie v nové služebně

Vysokomýtská městská policie se přestěhovala do nové služebny, která je umístěna v přízemí městského úřadu a veřejnosti přístupná vchodem z ulice B. Smetany. Novou služebnu město zřídilo úpravou bývalého služebního bytu. Výměna nevyhovujících prostor za nové souvisí s průběžným zlepšováním personálních a materiálních podmínek pro práci městské policie. 

 


 

V Technických službách otevřeli Kujebazar

Tisk

02.01.19

DSC00020CO UTRATÍŠ V BAZARU – TO VYKVETE PO JARU. S tímto sloganem otevřely Technické služby Vysoké Mýto 2. ledna KUJEBAZAR (re-use centrum) ve sběrném dvoře v Průmyslové ulici. Jedná se o jakousi obdobu blešího trhu, který si Technické služby už v minulosti několikrát vyzkoušely v rámci Dne Země. „Za symbolickou cenu nabízíme občanům ke koupi předměty, které již dosloužily. Tím jim prodloužíme život a zároveň snížíme množství odpadů, které končí na skládce,“ řekla Ivana Pokorná z Technických služeb a dodala: „Jedná se mnohdy o velmi zajímavé věci, které ještě mohou oslovit širokou veřejnost. Hračky, sportovní potřeby, knihy, keramické a porcelánové předměty, nádobí, dekorace do domácností a třeba také skříně, stoly a postele. Nepřijímáme čalouněný nábytek ani elektroniku a elektrozařízení.“


Celý článek...
 

Harmonogram svozu odpadu ve Vysokém Mýtě v roce 2019

Tisk

28.12.18

Harmonogram svozu 19Harmonogram svozu odpadu ve Vysokém Mýtě v roce 2019 je rozdělen podle lokalit a zapojení do projektu „TŘÍDĚNÍ OD PRAHU DOMU“. Pro část města nezapojenou do tohoto projektu je určen HARMONOGRAM svozu odpadu č. 1. Části města zapojené do projektu 1 a 2 mají samostatný harmonogram svozu směsného odpadu, bio odpadu, plastu a papíru viz HARMONOGRAM č. 2.  Místní části Lhůta a Knířov jsou uvedeny v HARMONOGRAMU svozu směsného odpadu, plastu a mobilního svozu nebezpečného odpadu č. 3.


Celý článek...
 

Město počítá s realizací a přípravou dalších stavebních akcí

Tisk

26.12.18

pohled na VMSoučástí schváleného rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2019 jsou i peníze na stavební akce a jejich přípravu. „V příštím roce dokončíme s Ředitelstvím silnic a dálnic úpravy křižovatek a přechodů pro chodce na silnici I/35 na průtahu městem,“ řekl starosta František Jiraský a dodal: „Dále počítáme s tím, že na vybraných místech nainstalujeme zařízení pro monitorování jízdy na červenou.“


Celý článek...
 

Do nového roku se schváleným rozpočtem

Tisk

26.12.18

z balonu 2018 003Zastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání 12. prosince dva základní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2019, a to střednědobý výhled rozpočtu města sestavený na období 2020 - 2022 a rozpočet města na rok 2019. Město Vysoké Mýto vstoupí do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné zdroje na financování své běžné činnosti a dluhová služba vykazuje nízkou hodnotu. Zároveň probíhají finální přípravy na realizaci investičních akcí, na které jsou připraveny finanční prostředky v rozpočtové rezervě města.


Celý článek...
 

Budova gymnázia se dočká zateplení i nového nátěru fasády

Tisk

20.11.18

Gymnazium LargeBezmála sto čtyřicet let stará budova vysokomýtského gymnázia se co nevidět dočká zásadní proměny. A nebude to změna pouze na pohled, ale pocítí ji všichni, kteří ve škole působí, žáci i učitelé. Pardubický kraj se rozhodl v příštím roce investovat do zateplení budovy a nátěru fasády. Rada kraje už schválila dodavatele, který potřebné úpravy provede za necelých 30 milionů korun. Díky následným úsporám energií se změna projeví i v rozpočtu školy.


Celý článek...
 

Parkovací známky na rok 2019 v prodeji

Tisk

19.11.18

parkovani LargeV klientském centru Městského úřadu v hlavní pokladně jsou v prodeji parkovací známky na rok 2019 barvy modré a známky typu D s parkovacím kotoučem v barvě oranžové. Známku je nutno nalepit v souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR č. 3224, které je také k nahlédnutí v hlavní pokladně. Parkovné je třeba platit ve vnitřní zóně města, na parkovišti u bazénu a parkovišti v ulici Pražská u budovy ředitelství Iveco Czech Republic, a. s. od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 12 hodin. Známka platí na všech označených parkovištích, s výjimkou parkovišť pro krátkodobá stání, tedy před Šemberovým divadlem a před budovou České pošty.


Celý článek...
 

Městské webové stránky budou po změně struktury přehlednější

Tisk

18.10.18

WebovkyMěstské webové stránky procházejí změnou struktury, která zjednoduší vyhledávání informací. Jako první byla upravena záložka MĚSTSKÝ ÚŘAD. V její nabídce se snížil počet rubrik i položek. Tematicky související položky byly včleněny pod společný název. Po otevření položky se nahoře v liště objeví nabídka, například v liště položky Rada města naleznete informace o radě, usnesení rady města, jednací řád rady a kalendář jednání. Podobně bude postupně upravena struktura dalších záložek i nabídka na hlavní straně. Pro návštěvníky webových stránek je podstatné, že všechny doposud zveřejněné informace na stránkách zůstávají.     


Celý článek...
 

Konzultace nového městského architekta Jakuba Chobotského

Tisk

05.10.18

Jaroslav Horak 3Od 8. října ve Vysokém Mýtě působí nový městský architekt Jakub Chobotský. Pro konzultace bude k dispozici v pondělí od 8.30 do 17.00 na městském úřadě, B. Smetany č.p. 92, v kanceláři č. 252, tel. 465 466 176. Čas osobní konzultace je vhodné domluvit předem, protože část dne městský architekt může být v terénu mimo budovu. Schůzku lze dohodnout i e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Případně kontaktujte vedoucího stavebního úřadu Luboše Karmína, tel: 465 466 161, 777 754 271, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


 

Informace pro vlastníky lesa o asanačních přípravcích k ochraně lesa

Tisk

02.10.18

138Ba8 13.9.18Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů nedávno informoval všechny vlastníky lesa v obvodu působnosti ORP Vysoké Mýto, že v souvislosti s chemickou asanací kůrovcového dříví nabízí trh dva přípravky na ochranu rostlin (Forester, Decis Mega) pro použití neprofesionálními uživateli. Jelikož jsou tyto přípravky na trhu k dispozici pouze v omezeném množství, vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nařízení, kterým povoluje neprofesionálním uživatelům omezené a kontrolované použití přípravků Vaztak Les a Vaztak Active k asanaci kůrovcového dříví, a to na omezenou dobu do 12. ledna 2019.


Celý článek...
 

Vysoké Mýto schválilo podporu stavbě nové stanice zdravotnické záchranné služby

Tisk

27.09.18

IMG 5092Zastupitelstvo města schválilo na svém zářiovém zasedání podporu záměru Pardubického kraje vybudovat v areálu užívaném Vysokomýtskou nemocnicí v ulici Vraclavská novou výjezdovou stanici Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. „Jsme přesvědčení, že nová stanice přispěje k dalšímu zkvalitnění zdravotní péče o občany, proto jsme rozhodli, že na náklady města zajistíme demolici nevyužívaného pavilonu, který stojí na pozemcích určených pro stavbu stanice. Zajistíme i výsadbu náhradní zeleně. A po dokončení stavby darujeme pozemek zastavěný výjezdovou stanicí Pardubickému kraji,“ řekl starosta František Jiraský.


Celý článek...
 

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou

Tisk

31.08.18

krovecMěstský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v letošním roce došlo k oslabení vitality a odolnosti smrkových porostů, následkem čehož dochází k plošnému přemnožení hmyzího škůdce – převážně lýkožrouta smrkového a lesklého („kůrovce“). Současná situace proto vyžaduje nutná a rychlá opatření v zájmu ochrany a zachování lesa.


Celý článek...
 

Organizace školního roku 2018 / 2019

Tisk

21.06.18

znakObdobí školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října 2018 a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.


Celý článek...
 

Informace k prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí

Tisk

26.02.18

medovina1Celní úřad pro Pardubický kraj informuje v případech oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí. Informace se týká obcí a především spolků a sdružení, které pořádají výše uvedené společenské a kulturní akce. Jelikož se v současné době objevují případy, kdy ne všechna podaná oznámení jsou v souladu s § 14 zákona č. 65/2017 Sb., (např. ve věci včasného oznámení konání akce nejpozději tj. 5 pracovních dnů před konáním akce, absence všech povinných informací v oznámeních, atd….) a tedy ze strany provozovatele konané akce může docházet k naplnění skutkové podstaty přestupku s odkazem na ustanovení § 247a, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.


Celý článek...
 

Pravidla provozu městské bezplatné wifi sítě

Tisk

10.05.16

Free WiFi Sign Size Guide kopieV návaznosti na nový výklad předpisů týkajících se provozu veřejných wifi sítí stanovilo město Vysoké Mýto pravidla provozu bezplatné wifi sítě v budovách městského úřadu a na náměstí Přemysla Otakara II. Pro přístup do městské wifi sítě bude každému, kdo se do ní bude mít zájem připojit, nejprve zaslána SMS s přístupovým kódem, kterým se přihlásí do sítě. Celý proces je zcela automatizovaný, po úspěšné autorizaci bude umožněn přístup k internetu na 30 minut. Po uplynutí této doby bude systémem vyžadována opětovná autorizace. K městské bezplatné wifi síti je možné se připojit každý den od 7:00 do 21.00.


Celý článek...
 

Stomatologická pohotovost v dubnu 2019

Tisk

25.05.13

pomoc.jpgPro Vysoké Mýto zajišťují lékařskou službu první pomoci ve stomatologii zubní lékaři z části okresu Ústí nad Orlicí (oblast Vysoké Mýto – Choceň - Česká Třebová – Ústí n. Orlicí). Pacienty ošetří ve svých ordinacích v sobotu, v neděli a o svátcích od 8 do 11 hodin stomatologové podle rozpisu služeb, který naleznete ZDE.


Celý článek...