Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-35 ze dne 31.8.2015

03.09.15

Souhrn usnesení č. 35/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 31. 8. 2015

 

 

Bez osobních údajů

 

1025/15

Rada města schvaluje

upravený pořad schůze rady města konané dne 31. 8. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                      

1026/15                                                                                

Rada města schvaluje

 

1.přidělení mimořádné dotace pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice na úhradu nákladů spojených s užíváním prostor v Centru sociálních služeb ve Vysokém Mýtě za období leden – prosince 2014 pro organizační jednotku Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve výši 30.000,-Kč.

2.uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle bodu I. tohoto usnesení

                                                          

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

1027/15

 

Rada města vyjadřuje

 

podporu poskytování služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě, SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice.

                                                                                 

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

1028/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2015
ze dne 18. srpna 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.09.2015

           

                                                                      

1029/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.9.2015

                                                                                                         

1030/15

Rada města schvaluje

doplnění změn rozpočtového opatření dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

1031/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.2-2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.9.2015

                                                                                             

1032/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí účelového investičního příspěvku s následným vyúčtováním  ve výši 5.778.960,-Kč příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671, na financování akce Zkvalitnění nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě. Poskytnutý příspěvek bude využit k úhradě nezpůsobilých výdajů akce a pokrytí zdrojů žadatele akce. Současně bude použit na překlenutí časového nesouladu mezi přijetím dotací, realizací odpočtu DPH akce a vlastní úhradou faktur týkajících se této akce. Technické služby Vysoké Mýto převedou na účet města neprodleně po obdržení dotace přijaté na tuto akci od Fondu soudržnosti  a SFŽP ČR. Technické služby Vysoké Mýto převedou na účet města neprodleně po obdržení realizovaný odpočet DPH na tuto akci. Po realizaci těchto převodů bude vyhotoveno závěrečné vyúčtování tohoto městem poskytnutého příspěvku, kterým bude stanovena jeho konečná výše.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1033/15

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1.1.2015 do 31.10.2016“  zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „ Dynamický nákupní systém – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto 2015 – 2018“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 25.08.2015 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: Amper Market, a.s., IČ: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1034/15

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto na období od 1.1.2015, od 6:00 do 31.10.2016, do 6:00“ zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „Dynamický nákupní systém – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto 2015 – 2018“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 25.08.2015 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, se sídlem Národní 37, Praha 1 – Nové město, PSČ 110 00.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1035/15

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru výpůjčky pozemku st.p.č. 23, jehož součástí je budova č.p. 19 v katastrálním území Svařeň, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Svařeň, IČO:   61239721.

zveřejnění informace o záměru výpůjčky pozemku st.p.č. 148, jehož součástí je budova č.p. 57 a výpůjčky pozemku st.p.č. 68, jehož součástí je budova č.p. 58 vše v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Lhůta, IČO:   61238198.

zveřejnění informace o záměru výpůjčky nebytového prostoru - kanceláře č. 256 o výměře 15 m2 v budově č.p. 91, jenž tvoří součást pozemku p.č. 2 v katastrálním území Vysoké Mýto, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I, IČO:   61237779.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                         

1036/15

Rada města souhlasí

s užíváním náměstí Přemysla Otakara II.  ve dne 15.9.2014 od 9:00 do 13 hod pro Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí  za účelem pořádání akce „Světový den první pomoci“. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1037/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1038/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Róbertem (nar.10.01.1969) a Ivetou (nar.01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1039/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

 

                                                                                                                     

 

 

1040/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Bykarovou (nar.04.01.1983), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1041/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Jeníčkem (nar.16.01.1944), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

1042/15                                                                                                                   

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.09.2015 do 30.09.2015 za podmínky, že k 31.08.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

1043/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.09.2015 do 30.09.2015 za podmínky, že k 31.08.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1044/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.09.2015 do 30.09.2015 za podmínky, že k 31.08.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                  

                                                                                  

1045/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Bykarem (nar. 23.08.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.09.2015 do 30.09.2015 za podmínky, že k 31.08.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                                 

1046/15

Rada města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 2.825 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                              

                                                                      

1047/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Divokým (nar. 21.06.1990), bytem Rokycanova 653, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Jana Hájková (nar. 26.06.1977), bytem V Peklovcích 508, Vysoké Mýto
 2. Roman Střalka (nar. 26.02.1997), bytem Försterova 158, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

1048/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Proškem (nar.22.05.1987), bytem Morašice 141. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 56.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Jaroslav Vomočil (nar. 01.08.1987), bytem Vidlatá Seč 104
  1. Alena Karalová (nar. 04.04.1985), bytem Husova 646, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

1049/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Bartolšicovou (nar. 25.03.1975), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 28.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Iveta Kosačíková (nar. 27.05.1974), bytem Litomyšlská 28, Vysoké Mýto
 2. Věra Tmějová (nar. 29.06.1951), bytem Prokopa Velikého 339, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1050/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Ondřejem Slavíkem (nar.28.09.1976), bytem Resselovo náměstí 77, Chrudim. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 23.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Šárka Chlebounová (nar. 23.06.1966) bytem V Peklovcích 504, Vysoké Mýto
 2. Dušan Nemček (nar. 25.02.1950), bytem Mánesova 145, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1051/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Švecem (nar. 03.05.1986), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Martin Karal (nar. 27.04.1988) bytem Husova 646, Vysoké Mýto
 2. Jan Bartoš (nar. 28.12.1985), bytem Štefánikova 558, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

1052/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Hájkovou (nar. 26.06.1977), bytem V Peklovcích 508, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Miroslav Moravec (nar. 13.07.1958) bytem Ležáků 550, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1053/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1054/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Lubošem Lejhancem (nar. 13.10.1963), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

1055/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Husákovou (nar. 21.05.1953), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

1056/15

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě Michalu Dudovi (nar. 15.05.1994), bytem Husova 857, Vysoké Mýto a Veronice Husárové (nar.23.03.1994), bytem Školní 74, Josefov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1057/15

Rada města souhlasí

 

s umístěním sídla pobočného spolku Svaz tělesně postižených v České republice z.s., organizace Vysoké Mýto, IČ: 71153004 na adrese Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto. Souhlas bude vydán na dobu platnosti Smlouvy č. 2023 o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 19.9.2006, případně na dobu platnosti jiné smlouvy zajišťující užívací vztah spolku Svaz tělesně postižených v České republice z.s., organizace Vysoké Mýto, IČ: 71153004 v předmětné budově.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

1058/15                                                                                                                               

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 155-25/2015 označeného jako parc. č. 339/5 trvalý travní porost v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu xy (nar. xx), podíl 2/3 a manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, podíl 1/3, oba trvale bytem xx, xx za celkovou kupní cenu ve výši 24.700,- Kč; na pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Vysokého Mýta na dobu pěti let od právních účinků vkladu spočívající v povinnosti kupujících nabídnout tento pozemek, v případě prodeje, městu Vysokému Mýtu zpět za cenu 100,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 4.356,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.09.2015

                                                                                                                                 

1059/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 157-136/2015 označených jako parc. č. 345/2 orná půda a parc. č. 187/19 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 187/17 orná půda a parc. č. 187/18 orná půda ve vlastnictví pana xy, nar. xx, trvale bytem xx, xx, vše obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Poplatníkem daní z nabytí nemovitých věcí bude město.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.09.2015

                                                                                                         

1060/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2015/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „restaurování okna sv. Josefa“ ve výši 420.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 61.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.  

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                                     

 

1061/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2015/OSU-SPP s Ing. Petrem Dufkem, U Bažantnice 786, 538 03 Heřmanův Městec, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky měšťanský dům Na Střelnici č. p. 1 Vysoké Mýto, rejstř. č. ÚSKP 22173/6-4113, akce „restaurování sgrafitové fasády“ ve výši 350.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 43.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.  

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                                     

1062/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření podlicenční smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR na zveřejnění Strategického plánu rozvoje města Vysokého Mýta – města příležitostí a pohody na portálu www.esfcr.cz a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce uzavřené s firmou Janečka consulting, s. r. o. na zpracování analytické části strategického plánu a poskytnutí konzultačních služeb.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 20.09.2015

                                                                                                         

1063/15

Rada města schvaluje

 

souhlasné stanovisko k návrhu na zřízení nového železničního přechodu v žkm 9,005 (křížení vyústění ulice Štefánikova ve směru k železniční trati a k ulici Jiráskova) bez připomínek.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 04.09.2015

                                                                                                                     

1064/15

 

Rada města schvaluje

 

osnovu akčního plánu města obsahují body: Úvod, Tabulkový výstup akčního plánu, Pravidla pro naplňování akčního plánu, Pravidla pro vyhodnocování naplňování akčního plánu, Popis rizik a způsobů jejich předcházení a Závěrečné vyhodnocení.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 15.10.2015

                                                                                                                     

1065/15

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 874/14 ze dne 6. 8. 2014

 

                                                                                                                     

 

 

1066/15

 

Rada města projednala

žádost paní ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Bc. Edity Lipavské, o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách č. 1 a 2 a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Město Vysoké Mýto povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného provádějícím právním předpisem do počtu 1 dítěte za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1067/15

Rada města souhlasí

 

s převodem finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace do investičního fondu příspěvkové organizace Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013, Choceňská 190, ve výši 60 000 Kč na pořízení interaktivní tabule.

Zodpovídá: Bc. Helena Kejzlarová a vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1068/15

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z MŽP ČR a případnou realizaci projektu „Stezka botanickou zahradou – Vysoké Mýto“ a zároveň schvaluje přibližnou finanční spoluúčast města na projektu ve výši 1.000.000,-Kč.

Termín:                       Žádost o dotaci podat do 15.10.2015

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

1069/15

Rada města rozhodla

v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení výběrového řízení na akci "Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto" (identifikátor veřejné zakázky P15V00004896).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                             

 

1070/15

Rada města schvaluje

návrh nové výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

 

                                                                                                                     

 

 

 

1071/15

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       B AGRO Březová s.r.o., Březová 130, 747 44 Březová, IČ: 26853906;

-       Jaroslav Vašulín, Hlína 67, 664 91 Hlína, IČ: 75271834;

-       Pavel Mika, Drahy 516, 768 11 Chropyně, IČ: 6974217;

-       RAMOS - KOO, s.r.o., U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany, IČ: 49358618;

-       Rybář tech s.r.o., Vavřinec - Suchdol 22, 679 13 Vavřinec, IČ: 27730000;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

 

                                                                                                                     

 

 

 

1072/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 21.07.2015 na zajištění administrace dvou veřejných zakázek na dodávky u akce: „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“ s firmou M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 03508544, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

 

                                                                                                         

1073/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“ je nabídka uchazeče Ing. Petr Soukup, Jiráskova 66, 54931 Hronov, IČ: 42903262.

Celkové pořadí nabídek je následující:

 1. Ing. Petr Soukup, Jiráskova      66, 54931 Hronov, IČ: 42903262,

            za nabídkovou cenu 483.302,00 Kč bez DPH, s DPH 584.795,42 Kč;

 1. ELKOPLAST CZ, s.r.o.,      Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942,

za nabídkovou cenu 490.200,00 Kč bez DPH, s DPH 593.142,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1074/15

Rada města schvaluje

uzavření kupní smlouvy s firmou Ing. Petr Soukup, Jiráskova 66, 54931 Hronov, IČ: 42903262, jako dodavatelem akce: „Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 483.302,00 Kč bez DPH, což činí 584.795,42 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

 

                                                                                                                     

1075/15

Rada města souhlasí

s tím, že u akce: „Obnova Choceňské věže“, prováděné společností H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, jako zhotovitelem, nebude vyměřen místní poplatek za užívání veřejného prostranství, neboť jde o zábor veřejného prostranství ve prospěch města Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2016

                                                                                                         

1076/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                                    

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                       

                                              

                       

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka