Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2015-30 ze dne 14.7.2015

20.07.15

Souhrn usnesení č. 30/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14. 7. 2015

 

 

Bez osobních údajů

 

 

 

876/15

Rada města schvaluje

doplněný pořad schůze rady města konané dne 14. 7. 2015.

           

                                                                                                                                

877/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v DPS Komenského 124 pro paní Slavíkovou Rozálii, nar. 1.4.1932 na 3 měsíce do 31.10.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

878/15

 

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v DPS Komenského 124 pro paní Boučkovou Jaroslavu, nar. 18.2.1948 na 3 roky do 31.7.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

879/15

 

Rada města odvolává

z členství pracovní skupiny prevence kriminality:

paní Petru Dostálovou, nar. 16.03.1976, bytem Loučky 22

pana Martina Holuba, nar. 24.06.1970, bytem České Heřmanice 138

pana Pavla Koblížka, nar. 14.03.1972, bytem Brandlova 356, Vysoké Mýto

pana Miloše Pechance, nar. 16.03.1970, bytem Odbojářská 617, Vysoké Mýto

pana Tomáše Šípka, nar. 04.12.1981, bytem Raisova 25, Žamberk

 

880/15

                                                                                                         

Rada města jmenuje

 

členem skupiny prevence kriminality:

paní Šárku Vlčkovou, nar.  27.11.1974, bytem v Peklovcích 790, Vysoké Mýto

pana Jaromíra Antla, nar. 11.04.1973, bytem Zámecká 368, Hrochův Týnec

paní Kateřinu Rejmanovou, 25.10.1989, bytem Slatina 102

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: hned

                                                                                                                     

 

881/15

Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo ze dne 13.04.2015 se společností Petr Dufek ak. soch. restaurátor, Sluneční 942, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 48680729, z důvodu neobdržení dotace na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.07.2015

 

                                                                                                         

 

 

882/15

Rada města přijímá

dotaci na akci CZ.1.02/4.1.00/15.27277 Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto, identifikační č. EDS: 115D242003780, určenou registračním listem č. j.: 115D242003780 ze dne 05.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

883/15

Rada města schvaluje

 

uzavření příkazní smlouvy na zajištění administrátora veřejné zakázky na realizaci akce: „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“ s firmou M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 03508544, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 15.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.07.2015

                                                                                  

884/15

 

Rada města přijímá

dotaci na akci CZ.1.02/4.1.00/15.27278 Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto, identifikační č. EDS: 115D242004123, určenou registračním listem č. j.: 115D242004123 ze dne 05.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

885/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření příkazní smlouvy na zajištění administrátora veřejné zakázky na realizaci akce:“ Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“ s firmou Tender Consluting CZ s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 10.500,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.07.2015

 

                                                                                                         

 

 

 

886/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr dodavatele akce: „Obnova Choceňské věže“:

  1. H & B delta s.r.o.,      Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, za nabídkovou cenu      5.272.618,44 Kč bez DPH;
  1. TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova      701, 755 01 Vsetín, IČ: 2775003, za nabídkovou cenu 5.544.328,87 Kč      bez DPH;
  1. BÁČA , Polička s.r.o., P. Jilemnického 567, 572      01 Polička, IČ : 25268422, za nabídkovou cenu 6.189.885 Kč bez DPH;

.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

           

                                                                                             

 

887/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, jako zhotovitelem akce: „Obnova Choceňské věže“, za nabídkovou cenu 5.272.618,44 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2015

                                                                                                         

 

 

 

888/15

Rada města schvaluje

zrušení veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“ z důvodu neobdržení žádné nabídky ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                     

889/15

Rada města schvaluje

zadání nového zadávacího řízení na akci „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“ na základě výzvy pro podání nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací a služeb v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                     

890/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření příkazní smlouvy se společností Tender Consulting CZ s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, IČ: 03568644, na komplexní administraci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele služeb a stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“, za nabídkovou cenu 12 000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

 

                                                                                                         

 

 

891/15

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

- Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818

- Garden servis, Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd, IČ 65688015

- B plus P spol. s r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČ 25297015

- HŘIŠTĚ.CZ, s. r. o., Příkop 838/6, 602 02 Brno, IČ 28354303

- Zábavná zahrada, Oucmanice 62, Ústí nad Orlicí 562 01. IČ 74578154,

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních prací a služeb na akci: „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

 

                                                                                                                     

 

 

892/15

Rada města schvaluje

uzavření objednávky dodávku a montáž herních prvků se společností Dřevoartikl spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ 263 06 921 za cenu 39.250,00 Kč bez DPH

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2015

                                                                                                                     

 

893/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k projektu „Přeložka plynovodu a návrh přeložek ostatních sítí přístavby KPB VM“ se společností VK CAD s.r.o. IČ 26001187

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.07.2015

                                                                                                         

 

 

894/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr dodavatele akce: „Rekonstrukce sociálních zařízení – ZŠ Jiráskova“

  1. MIKOSTAV s.r.o.,      Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec IČ: 27464300, za nabídkovou cenu 896.048,00      Kč bez DPH;
  1. AVI-MONT s.r.o., 17.      listopadu 77, 562 01 Ústí nad Orlicí IČ: 27555411, za nabídkovou cenu      928 466,87 Kč bez DPH;

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

895/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou MIKOSTAV s.r.o., Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec IČ: 27464300, jako zhotovitelem akce: „Rekonstrukce sociálních zařízení – ZŠ Jiráskova“, za nabídkovou cenu 896.048,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 13.07.2015

                                                                                                                     

 

896/15

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Bykarem (nar. 23.08.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2015 do 31.08.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                     

 

 

 

897/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Martina Mlynáře (nar. 05.07.1991), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 31.825 Kč v 21 měsíčních splátkách: 20 x 1.500 Kč, 1 x 1.825 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

898/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2013280/VB/2, Vysoké Mýto, p.č. 4277/17, DRÁBY - kvnn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností GTT, a.s., se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4279/12, 4279/10, 4279/1 a 4279/6 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy  na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.090,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                             

899/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2013533/VB/03, Vysoké Mýto, 3729/13, Čáp, rekreace, zem. k. mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek, s.r.o., se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 5060 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy  na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                     

900/15

Rada města souhlasí 

s užíváním veřejného prostranství ve dne 14.7.2015 a 17.7.2015 na náměstí Přemysla Otakara II., v rozsahu 2m2 za účelem pořádání prezentační akce společnosti AVON Cosmetics, s.r.o. v době od 9 – 18hod.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

901/15

Rada města souhlasí 

se zpevněním (vybudování asfaltové plochy) pozemku p.č. 1515/218 v k.ú. Vysoké Mýto, vyznačeného v příloze usnesení v geometrickém plánu č. 3844-155/2014 z důvodu zajištění zpevněné příjezdové plochy do areálu společnosti ECOTEX s.r.o., IČ: 63216141. Zpevnění plochy provede na své náklady společnost ECOTEX s.r.o., IČ: 63216141. Zpevněná plocha se stane součástí pozemku p.č. 1515/218 v k.ú. Vysoké Mýto a společnost ECOTEX s.r.o. nebude požadovat po městu žádné finanční vyrovnání. S ohledem na to, že se zpevněná plocha stane součástí pozemku ve vlastnictví města, nebude město Vysoké Mýto vyměřovat poplatek za užívání veřejného prostranství spojeného s touto stavbou. Stavba bude provedena v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                 

902/15

Rada města schvaluje 

ukončení nájemní smlouvy ze dne 27.9.1996 uzavřené se společností EuroTel Praha spol. s.r.o., IČ: 15268306, jejíž práva přešla na současnou společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 04084063, dohodou ke dni 31.12.2015. Nájemní smlouvou je pronajata část pozemku p.č. 515/1 v k.ú. Týnišťko za účelem umístění základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

903/15

Rada města zrušuje  

usnesení č. 826/15 ze dne 23.6.2015.

                                                                                                                                 

904/15

Rada města schvaluje  

podání žádosti o povolení kácení stromů v ul. Rokycanova dle předloženého projektu, vyhotoveném společností Zahradní architektura Pardubice s.r.o., z důvodu rekonstrukce zeleně v dané části ulice, a to pouze u stromů, rostoucích na pravé straně ulice (při pohledu od kolejí) v úseku mezi ulicemi Jiráskova a Denisova. Pro náhradní výsadbu v této ulici doporučuje rada města vysadit stromy stejného druhu, jaký tam je v současné době – jasan ztepilý „Globosum“, na základě požadavků většiny obyvatel sousedních nemovitostí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

905/15

Rada města souhlasí 

užíváním veřejného prostranství 21.7., 24.7., 29.7., 31.7., 7.8., 11.8., 12.8., 9.9. a 23.9.2015 na náměstí Přemysla Otakara II., v rozsahu 2 m2 za účelem pořádání prezentační akce společnosti Magnificora s.r.o.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

906/15

Rada města souhlasí

 

se zpevněním ploch  na pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto v okolí budovy č.p. 819 v rozsahu dle přiloženého zákresu z důvodu zajištění zpevněných přístupových ploch k budově č.p. 819. Zpevnění plochy provede na své náklady společnost CORESO, spol.s.r.o., IČ: 27750345. Zpevněná plocha se stane součástí pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto a společnost CORESO, spol. s.r.o. nebude požadovat po městu žádné finanční vyrovnání. Podmínkou souhlasu je, že druh a barva dlažby bude dle požadavku městského architekta Ing. Arch. Košaře.  S ohledem na to, že se zpevněná plocha stane součástí pozemku ve vlastnictví města, nebude město Vysoké Mýto vyměřovat poplatek za užívání veřejného prostranství spojeného s touto stavbou po dobu jejího provádění.  Stavba bude provedena v souladu s obecně platnými právními předpisy a dokončena nejpozději do 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                                         

                                                                                  

907/15

Rada města jmenuje

s účinností od 21.07.2015 Ing. Stanislavu Fišerovou, nar. xx, bytem xx členkou dozorčí rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2015

908/15

Rada města jmenuje

s účinností od 21.07.2015 Bc. Helenu Kejzlarovou, nar. xx, bytem xx členkou dozorčí rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2015

909/15

Rada města jmenuje

s účinností od 21.07.2015 p. Petra Klofandu, nar. xx, bytem xx členem dozorčí rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2015

910/15

Rada města jmenuje

s účinností od 21.07.2015 Mgr. Blanku Kysilkovou, nar. xx, bytem xx členkou správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2015

911/15

Rada města jmenuje

s účinností od 21.07.2015 MUDr. Jiřinu Šafrovou, nar. xx, bytem xx členkou správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2015

912/15

 

Rada města jmenuje

s účinností od 21.07.2015 Ing. Františka Jiraského,  nar. xx, bytem xx členem správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2015

 

913/15

 

Rada města jmenuje

s účinností od 21.07.2015 Mgr. Ivu Vrátilovou, nar. xx, bytem xx členkou správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2015

 

914/15

Rada města jmenuje

s účinností od 21.07.2015 Ing. Jana Pešinu, nar. xx, bytem xx členem správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2015

 

915/15

Rada města jmenuje

s účinností od 21.07.2015 Ing. Martina Krejzu, nar. xx, bytem xx členem správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2015

 

916/15

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998680, paní Mgr. Martiny Wichové, s účinností od 01.08.2015 dle návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

917/15

Rada města schvaluje

 

přidělení zakázky firmě THT Polička s.r.o., Starohradská 316,572 01 Polička, IČO: 46508147     v ceně 3 037 100 Kč včetně  DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

918/15

Rada města souhlasí

se zahraniční pracovní cestou Bc. Heleny Kejzlarové do Italské Camerotty, kde se účastní jako hlavní vedoucí letního tábora rodičů s dětmi v termínu 17. – 26. 7. 2015.

                                                                                                         

919/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostky, místostarosty a členů rady města.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           

                                                                                                                                

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

                                                                                                         

                                                          

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka