Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2015-28 ze dne 29. 6. 2015

01.07.15

Souhrn usnesení č. 28/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29. 6. 2015

 

 

Bez osobních údajů

 

 

845/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 29. 6. 2015

 

846/15

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 128 DPS Litomyšlská 50  paní Dosedlové Anně, nar. 8.4.1929, bytem Rašínova 382, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do  31.7.2018.             .

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned   

                                                                                            

847/15

Rada města schvaluje

Přidělení bytu č. 115  panu Sittovi Vítězslavu, nar. 13.12.1939, bytem Litomyšlská 50 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.7.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                   

848/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v DPS Javornického 432  paní Doležalové Milušce, nar. 28.1.1949, bytem DPS Javornického 432,  na 3 roky do 31.7.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned    

                                                                                                   

849/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 112 v DPS Komenského 124 paní Novotné Milušce, nar. 6.8.1938, bytem DPS Komenského 124,  na 3 roky do 31.7.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned    

                                                                                                    

850/15

Rada města bere na vědomí

vyplněný dotazník Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM ve věci vymezení územních rezerv pro lokality akumulace povrchových vod.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 01.07.2015

 

851/15                                                                                                                     

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Matějem Krejzou (nar. 30.07.1990), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Jana Hájková (nar. 26.06.1977), bytem V Peklovcích 508, Vysoké Mýto
 2. Jana Bubnová (nar. 11.04.1968), bytem Střihanov 1

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015  

                                                                                         

852/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Ladislavem Bubnem (nar.24.03.1992), bytem Střihanov 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 45.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Josef Sedlák (nar. 12.06.1953) bytem Větrná 714, Vysoké Mýto
 2. Renata Krejsová (nar. 08.11.1985), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                               

                                                                                                               

853/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                        

854/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Ludvíčkem (nar. 25.05.1987), bytem Rokycanova 697, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015 a dále za podmínky se přihlášení trvalého pobytu na adrese nájemního bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                

                                                                                                       

855/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou  (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                       

856/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Romanou (nar. 22.08.1978) a Milanem (nar.10.01.1976) Giňovými, bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                           

857/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Markem Puškou (nar.24.07.1974), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                                 

858/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 198 v ulici Kar.Světlé ve Vysokém Mýtě s manželi Tomášem (nar. 4.2.1971) a Ladou (nar. 17.4.1971) Brůnovými,  bytem Kar.Světlé 198, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                            

859/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 23.05.1961) a Petrou (nar. 22.01.1970) Vyhnálkovými,  bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                               

860/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Janem Klumparem (nar. 21.01.1988), bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2015 za podmínky řádného placení nájemného, uzavření a dodržování splátkového kalendáře a předložení potvrzení z odboru finančního.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                             

861/15

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Jana Klumpara (nar.21.01.1988), bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 17.825 Kč v 11 měsíčních splátkách: 10 x 1.600 Kč, 1 x 1.825 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.07.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                               

862/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2015 do 31.07.2015 za podmínky, že k 30.06.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                                  

863/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2015 do 31.07.2015 za podmínky, že k 30.06.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                            

 

864/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Jitkou Petíkovou (nar. 01.05.1995), bytem 17.listopadu 679, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2015 do 31.07.2015 za podmínky, že k 30.06.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                        

                                                                              

865/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.07.2015 do 31.07.2015 za podmínky, že k 30.06.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                                

866/15

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní xxxx, bytem xxx, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                             

867/15

Rada města souhlasí 

s užíváním veřejného prostranství ve dne 5.7.2015 na náměstí Přemysla Otakara II., v místě dle předloženého zákresu, za účelem focení šachového stolku.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                

868/15

Rada města přijímá

dotaci na akci CZ.1.02/3.2.00/15.27274 Realizace úspor energie - ZŠ Knířov, identifikační č. EDS/SMVS: 115D222006424, evidenční č. IS SFŽP: 15234353, určenou registračním listem č. j.: 115D222006424/1 ze dne 05.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                               

869/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr dodavatele akce: „Realizace úspor energie - ZŠ Knířov“:

 1. ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 16900 Praha,      IČ: 27094359,

            za nabídkovou cenu 2.224.342,00 Kč bez DPH;

 1. MIKOSTAV      s.r.o., Klešice 96, 53803 Klešice, IČ: 27464300,

za nabídkovou cenu 2.347.890,00 Kč bez DPH;

 1. AGILE      spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741,

za nabídkovou cenu 2.592.200,00 Kč bez DPH.

 1. KPV      SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 27546756,

za nabídkovou cenu 2.925.486,00 Kč bez DPH.

 1. STAREDO      s.r.o., Maršovská 1358, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495,

za nabídkovou cenu 2.987.058,00 Kč bez DPH.

 1. ISOTEP      s.r.o., Královéhradecká 1089, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 25263498,

za nabídkovou cenu 2.999.404,69 Kč bez DPH.

 1. STAVORECYKLA      s.r.o., Vrbová 655, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 28776411,

za nabídkovou cenu 3.100.909,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                              

870/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 16900 Praha, IČ: 27094359, jako zhotovitelem akce: „Realizace úspor energie - ZŠ Knířov“, za nabídkovou cenu 2.224.342,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2015

                                                                                                                              

871/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr dodavatele akce: „MŠ Lidická – vzduchotechnika kuchyně“:

 1. Elklima s.r.o., Češkova 1740, 53002 Pardubice,      IČ: 15050521,

            za nabídkovou cenu 468.871,00 Kč bez DPH;

 1. ŠTOREK s.r.o., Smetanovo náměstí 29, 57001 Litomyšl, IČ: 27514196,

za nabídkovou cenu 469.672,00 Kč bez DPH;

 1. Vzduchotechnika Veselý s.r.o., Sloupnice 198, 56553 Sloupnice, IČ:25917056,

za nabídkovou cenu 522.390,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                      

872/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Elklima s.r.o., Češkova 1740, 53002 Pardubice, IČ: 15050521, jako zhotovitelem akce: „MŠ Lidická – vzduchotechnika kuchyně“, za celkovou nabídkovou cenu 468.871,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2015

                                                                                                                                                                                                                                      

873/15

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „ZŠ Jiráskova - rekonstrukce sociálních zařízení“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2015

874/15

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 46504095;

-       LKI s.r.o., Choceňská 377, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 28830547;

-       SAVOS I. s.r.o., Moravská 1151, 57001 Litomyšl, IČ: 25296159;

-       DUPA system s.r.o., Hrušová 67, 56555 Hrušová, IČ: 28860268;

-       BOSS spol. s r.o., Pražská 58, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 45539120;

-       Josef Novák, Tolstého 455, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 13217585;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „ZŠ Jiráskova - rekonstrukce sociálních zařízení“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2015

                                                                                                                                               

875/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky, členů rady města .

                                                          

                                                                                                                                 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

                                                                      

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka