Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-25 ze dne 9.6.2015

12.06.15

Souhrn usnesení č. 25/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9. 6. 2015

 

782/15

Rada města schvaluje

upravený pořad schůze rady města konané dne 9. 6. 2015.

                                                                                                                     

783/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2015

 

                                                                                                         

 

784/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje postoupení pohledávky od Ing. Přemysla Duška ve výši 78.250,- Kč spočívající v nároku na náhradu škody způsobené mu na domě č.p. 179 na p.č. 23 v části obce Vysoké Mýto – Město, v obci a k.ú. Vysoké Mýto, provozní činností generálního zhotovitele stavby Muzea českého karosářství společnosti BAK stavební společnost, a.s., IČ: 28402758, se sídlem Vodní 177, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov a provozní činností jí smluvně pověřené společnosti MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807, se sídlem Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, které za tuto škodu společně a nerozdílně odpovídají, a to za částku 78.250,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM, OIN

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

785/15

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Realizace úspor energie - ZŠ Knířov“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

 

 

                                                                                                         

 

 

786/15

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193;

-       BOSS spol. s r.o., Pražská 58/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 45539120;

-       ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046;

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15029956;

-       STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545;

-       KVARTA spol. s r.o., Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ: 13582747;

-       AGILE spol. s r.o., Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741.

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Realizace úspor energie ZŠ Knířov“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

787/15

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Tender Consulting CZ s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, IČ: 03568644, na komplexní administraci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele služeb a stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“, za nabídkovou cenu 17.500,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

 

                                                                                                         

788/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy č. OŽPZ/15/21781 o poskytnutí grantu z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji na projekt č. 63 „S odpady si poradíme“.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

789/15

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032 ve výši 10.000,00 Kč od pana Mgr. Fedora Haljuka, Nám. Přemysla Otakara II. 210, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 11127236.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

790/15

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka